Tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról SIBERIAN HEALTH s. r. o.

tanácsadók és Kliensek számára

Ez a dokumentum az ön személyes adatainak a Siberian Health s. r. o. általi feldolgozásával kapcsolatos jogairól nyújt tájékoztatást. A Cég címe: Vojtěšská 8, 110 00, Prága 1, Nové Město, irányítószám: 01543954.
Ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Mindent megtettünk azért, hogy a lehető legáttekinthetőbb legyen. Ha ennek ellenére valamit nem ért, szívesen segítünk értelmezni bármely fogalmat vagy bekezdést.
1. Ki az ön személyes adatainak kezelője?
Az ön személyes adatainak kezelője, vagyis az a személy, aki meghatározza az ön személyes adatai (információi) feldolgozásának célját, módját és döntéseket hoz erről, az a
SIBERIAN HEALTH s.r.o. (a továbbiakban: Adatkezelő)
aki a következő címen található: Vojtěšská а 8, 110 00, Prága 1, Nové Město
Irányítószám: 01543954
Telefon: +420 222 523 021
E-mail: praha@sibvaleo.com
Az általunk kijelölt felelős személyen keresztül is felveheti velünk a kapcsolatot..
2. Hogyan és miért dolgozzuk fel az ön személyes adatait?
A személyes adatok feldolgozását a jogi normáknak megfelelően szabályozzuk, összhangban többek között az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint a vonatkozó jogi normáiknak megfelelően.
Az ön személyes adatait az ön és a mi összes jogunk és kötelességünk betartásáért a közöttünk fennálló jogi viszonyok kontextusában dolgozzuk fel.
Az ön személyes adatait a következők alapján dolgozzuk fel:
 1. a szerződés vagy Megállapodás szerint, melyet az ilyen Szerződésben vagy Megállapodásban foglalt kötelességeink teljesítése érdekében kötöttünk önnel;
 2. az érvényben lévő jogi normák szerint (például az adókötelezettség és más területeken), a minket terhelő jogi kötelezettségek betartása céljából;
 3. a mi törvényes érdekeink szerint a Cégnek azon jogainak és érdekeinek védelme céljából, hogy ellenőrizhesse az ügyfél személyazonosságát és a szolgáltatásaink használatára való jogát (személyazonosító dokumentumok szkennelt másolata: személyazonosító igazolvány, útlevél).
Az ön személyes adatait a szerződéses viszonyunk ideje alatt használhatjuk fel. A szerződés érvényességi idejének lejártával csak azokat a személyes adatait őrizzük meg, melyek a jogaink érvényesítése és a kötelességeink teljesítése szempontjából szükségesek, illetve azokat, amelyeket a törvény megkövetel.
Adatainak feldolgozása során nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.
Személyes adatait manuálisan és automatizálva közvetlenül a munkatársaink és szükség szerint adatfeldolgozók segítségével dolgozzuk fel (ld. lejjebb, 5. pont). A személyes adatok védelme technikailag és szervezetileg a vonatkozó törvényeknek és a GDPR-nek megfelelően valósul meg.
3. Mely személyes adatait dolgozzuk fel?
Azokat a személyes adatait dolgozzuk fel, melyek a szerződésben kötelezően szerepelnek, valamint azokat, melyek nélkül nem tudnánk teljesíteni a szerződésből kifolyó kötelességeinket:
 • keresztnév és vezetéknév;
 • saját aláírás;
 • állandó lakcím és értesítési cím;
 • e-mail;
 • mobiltelefonszám.
4. Hogyan védjük az ön személyes adatait?
Ön biztos lehet abban, hogy a személyes adatait a szükséges figyelemmel és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeljük. A lehető legnagyobb mértékben védjük az ön személyes adatait, a rendelkezésre álló technikai forrásoknak és az Adatkezelő adatfeldolgozási módjának megfelelően. Az Adatkezelőnek szigorú szabályai vannak annak meghatározására, hogy melyik munkatárs vagy részleg férhet hozzá az ön személyes adataihoz, és hogy mely személyes adatok kerülhetnek feldolgozásra az Adatkezelő belső szabályozásának megfelelően. Amennyiben az ön személyes adatait átadjuk az Adatkezelő tevékenységi szféráján kívülre, mi biztosítjuk a megfelelő szintű védelmüket a vonatkozó jogi normák szerint.
5. Hogyan adjuk át az ön személyes adatait és miért?
Csak akkor adjuk át az ön személyes adatait az Adatkezelő tevékenységi szféráján kívülre, ha:
 • ön beleegyezett;
 • ezt a döntést jogi normák diktálják (például, ha a bűnüldöző szervek kérik ki);
 • ha a törvényes érdekeink erre jogot adnak (a folytonos, minőségi szolgáltatások biztosításának lehetősége, a szolgáltatások kiértékelése és tökéletesítése az üzleti tevékenységünk keretein belül);
 • az aktuális és a kapcsolódó tevékenységünkben külső adatfeldolgozó vagy közvetítő nyújt nekünk szolgáltatást.
Személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba is átadjuk, többek között Oroszországba. Oroszországban a személyes adatok fogadó fele a «Международная компания «Сибирское здоровье» ("Siberian Health" Nemzetközi Vállalat) korlátolt felelősségű társaság (Novoszibirszk, Oroszország). A személyes adatok e fogadó fél számára is a GDPR-nek megfelelően védettek és a GDPR alapján dolgozhatók fel.
A közvetlen Adatkezelőn kívül a következő szervezetek dolgozzák fel az ön személyes adatait:
"Siberian Health" Nemzetközi Vállalat korlátolt felelősségű társaság (Novoszibirszk, Oroszország).
6. Milyen jogai vannak önnek a személyes adatait illetően?
Az általunk feldolgozott személyes adatait illetően önnek a következő jogai vannak, melyeket követelhet nálunk, azaz az Adatkezelőnél:
 • joga van visszaigazolást kapni az ön személyes adatainak fel(nem)dolgozásáról és joga van hozzáférni az önt érintő személyes adatokhoz, melyeket feldolgozunk;
 • joga van kijavítani vagy kiegészíteni a személyes adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
 • joga van elzárkózni a személyes adatainak feldolgozásától vagy korlátozni azt, a jogi normák betartása mellett;
 • joga van követelést benyújtani, hogy ne dolgozzuk fel az önt érintő személyes adatokat;
 • joga van más adatkezelőnek átadni a személyes adatait.
Ha az ön beleegyezésével dolgozzuk fel a személyes adatait, akkor is joga van bármikor visszavonni az erre adott beleegyezését. Nagyon egyszerűen visszavonhatja a beleegyezését: küldjön egy e-mailt a praha@sibval.com címre melynek tárgyául ezt adja meg: "Személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezés visszavonása".
Ön minden jogát érvényesítheti az Adatkezelő értesítési címére vagy a kapcsolattartó személy e-mail címére küldött írásos kérvény formájában.
Ha úgy gondolja, hogy az ön személyes adatainak kezelése nem felel meg a törvénynek, joga van panaszt tenni a felelős szervnél, vagyis a Személyes Adatok Védelmének Osztályánál, mely a következő címen található
Pplk. Sochora 27, 170 00, Prága 7
Irányítószám: 708 37 627
Honlap: https://www.uoou.cz
7. Hol kaphat további tájékoztatást?
Bármely, az ön személyes adatainak feldolgozását érintő kérdésben kapcsolatba léphet a felelős személlyel, Szergej Jerusinnal.
Cím: Vojtěšská 212/8, Prága – Nové město, 110 00
Telefon: +420 222 523 021
E-mail: erushin@sibvaleo.com
A jövőben a törvényi követelmények változása vagy operatív szükségletek függvényében megváltozhat a személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztató. Lehetőség szerint minden változásról tájékoztatni fogjuk önt, és az aktuális információkat mindig megtalálja majd az oldalunkon www.siberianhealth.com.
Prága, 24.05.2018
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
Maradtak még kérdései?
Ha kérdései vannak a kiszolgálással és a szállítással kapcsolatban, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz vagy írjon e-mailt

[}item{]