A panaszügyintézés rendje

A SIBERIAN HEALTH s.r.o. kereskedelmi vállalatot a prágai városi bíróság jegyzi Kereskedelmi nyilvántartásában, ("C" részleg, 208251 betétlap, azonosító: 01543954, adóazonosító: CZ01543954), a válalalat a következő címen található meg: Vojtěšská 212/8, Praha 1 – Nové město 110 00, Cseh Köztársaság (a továbbiakban: "eladó" vagy SIBERIAN HEALTH s.r.o.)

I. Általános kereskedelmi feltételek (a továbbiakban: ÁKF)
1. A panaszügyintézés rendje a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 89/2012 sz. törvénye és a 634/1992 sz. "A fogyasztói jogok védelméről" szóló törvény és módosításaii alapján került megállapításra ("törvény") és érvényes azokra a fogyasztói árucikkekre ("áru"), melyekkel kapcsolatban a garancia időszaka alatt a vevő érvényesíti a jogait az eladónak a hibákért való felelősségvállalására hivatkozva (a továbbiakban: "reklamáció").  
2. A panaszügyintézés rendje az ÁKF elválaszthatatlan részét képezi. Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő beleegyezik az ÁKF-be és A panaszügyintézés rendjébe, valamint megerősíti, hogy azokkal megfelelő módon megismerkedett.
3. A SIBERIAN HEALTH s.r.o., (a továbbiakban: "eladó" cz.siberianhealth.com Internetes boltjának ügyfele lehet egyrészt fogyasztó-vevő a törvénykönyvnek a fogyasztói jogok védelméről szóló 634/1992 sz. törvényének 2. § 1. pont А betűjének értelmében (a továbbiakban: "fogyasztó-vevő"), vagy lehet vállalkozó-vevő, aki az adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével saját vállalkozói tevékenységet végez (a továbbiakban: "vállalkozó-vevő"), a vevők e két típusát a továbbiakban együttesen "vevő"-nek nevezzük.
4. Az eladó az adásvételi szerződés megkötésének és teljesítésének folyamata közben a saját vállalkozói tevékenységének keretei között jár el. Az eladó egy olyan vállalkozó, aki ellátja termékkel a vevőt vagy szolgáltatásokat nyújt neki.

II. Az eladó felelőssége 
1. Az eladó felelősségel tartozik a vevőnek (többek között abban a pillanatban, amikor a vevő átvette az árukat) és garantálja, hogy az árukat hibátlan állapotban adja át a szállító szolgálatnak, nevezetesen:
– hogy az áru olyan minőségű, amilyenben a két fél megegyezett, amennyiben ilyen egyezség nincs, akkor az áru olyan jellemzőkkel rendelkezik, ahogyan azt az eladó vagy a gyártó ismertette, illetve megfelel a vevő azon jogos elvárásainak, melyek az áru jellemzőin, az adott áru eladójának vagy gyártójának reklámjain alapulnak;
– az áru felhasználható azokra a célokra, amely célokat az eladó megjelöl vagy amely célokból az adott típusú árut használni szokták;
– az árunak a szerződés alapján megállapított minősége és kivitelezése megegyezik a mintáéval;
– az áru mennyisége és súlya megegyezik az előre megállapítottal;
– az áru megfelel a normák szerinti elvárásoknak.
2. Az árukhoz mellékelni kell az áruról szóló számlát (faktúra), valamint néhány árufajtához a jótállási jegyet is. Ha az áru jótállási jegy nélkül érkezik, akkor a reklamáció alapjául szolgáló dokumentum az áruszámla vagy a faktúra.

III. A hibás kivitelezéssel kapcsolatos jogok és kötelességek
1. A szerződő felek hibás teljesítéssel kapcsolatos felelősségét a vonatkozó általánosan kötelező érvényű előírások szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117., valamint 2161-2174. §-ának rendelkezései és a 634/1992 sz. törvény "A fogyasztói jogok védelméről" és módosításai.
2. Az eladó felelősségel tartozik a vevőnek (többek között abban a pillanatban, amikor a vevő átvette az árukat) és garantálja, hogy az árukat hibátlan állapotban adja át a szállító szolgálatnak, nevezetesen:
– hogy az áru olyan minőségű, amilyenben a két fél megegyezett, amennyiben ilyen egyezség nincs, akkor az áru olyan jellemzőkkel rendelkezik, ahogyan azt az eladó vagy a gyártó ismertette, illetve megfelel a vevő azon jogos elvárásainak, melyek az áru jellemzőin, az adott áru eladójának vagy gyártójának reklámjain alapulnak;
– az áru felhasználható azokra a célokra, amely célokat az eladó megjelöl vagy amely célokból az adott típusú árut használni szokták;
– az árunak a szerződés alapján megállapított minősége és kivitelezése megegyezik a mintáéval;
– az áru mennyisége és súlya megegyezik az előre megállapítottal;
– az áru megfelel a törvényi előírásoknak és a normák szerinti elvárásoknak.
3. Az áru hibáival kapcsolatban a vevő követelést nyújt be az eladónak, az ő intézményébe, ahol ezt az eladó áruk választékának figyelembevételével teheti meg.

IV. A garancia ideje
Az eladó garantálja, hogy az áru egészen a minőség-megőrzési idejének lejártáig alkalmas a saját céljára történő felhasználásra. A garantált időszak az áru vevő általi átvételének pillanatától kezdődik, illetve, ha az áru küldeményként érkezik, akkor annak a megjelölt helyre történő kiérkezésétől.
1. A fogyasztó-vevő által benyújtott reklamációt a benyújtástól számított 30 napon belül, késleltetés nélkül felül kell vizsgálni, beleértve a hibák megszüntetését, amennyiben az eladó és a fogyasztó-vevő nem egyeznek meg ennél hosszabb időről. A 30 napos időintervallum a reklamáció benyújtását követő napon kezdődik az új Ptk. 605 §-ának megfelelően. Ezen határidő lejártával a fogyasztó-vevő ugyanolyan jogokra tesz szert, mint amikor az eladó megszegi a szerződést. A 30 napos határidő nem feltétlenül kötelező a vállalkozó-vevők esetében.
2. A fogyasztó-vevő tájékoztatást kaphat a reklamációját érintő döntésről a cég címén, ahova a reklamációt benyújtotta vagy telefonon: +420 222 523 021.
3. A vevő köteles az eladónak vagy a felhatalmazott szolgáltatónak minden segítséget megadni ahhoz, hogy ellenőrizni tudja a hiba meglétét és hogy a hibát meg tudja szüntetni (ide értve a termék tesztelését vagy szétszedését). A vevő a reklamáció benyújtásakor köteles az árut a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai alapelveknek megfelelően tisztán átadni.

VII. A reklamáció elutasítása
1. Az eladónak joga van elutasítani a reklamációt, ha az átadott áru nem felel meg a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai alapelveknek.

A bíróságon kívüli fogyasztói viták rendezésével az adásvételi szerződés szerint a Cseh kereskedelmi felügyelet foglalkozik, mely a következő címen található: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID 00020869, www.coi.cz.

A viták online rendezése
Az ODR-VO 1. §-a 14. cikkelyének megfelelően az Európai Bizottság online platformot biztosít a vitarendezéshez (ODR), mely ezen a linken érhető el. Ezen a linken 2016. 02. 15. óta érhető el az ODR.
Kapcsolatba léphet velünk a következő e-mail címen: praha@sibvaleo.com
Maradtak még kérdései?
Ha kérdései vannak a kiszolgálással és a szállítással kapcsolatban, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz vagy írjon e-mailt

[}item{]