Standardy współpracy z Siberian Wellness

Wprowadzenie
Pojęcia i określenia, stosowane w danym dokumencie
Etyczny kodeks Konsultanta Firmy

Zasady współpracy z Firmą

1. Rejestracja w Firmie.
2. Regulacja działalności współmałżonków.
3. Zmiana warunków współpracy i zakończenie współpracy z Firmą.
4. Rodzinny numer rejestracyjny i przekazanie praw z tytułu dziedziczenia.
5. Ponowna rejestracja.
6. Polityka zerowej aktywności na nieotwartych rynkach.
7. Warunki współpracy z Firmą.
8. Udzielanie informacji o produktach i możliwych sposobach współpracy z Firmą.
9. Wynagrodzenie Konsultanta.
10. Integralność i stabilność struktury.
11. Współpraca z innymi firmami.
12. Dodatkowe obowiązki Konsultantów, którzy są Opiekunami.
13. Dodatkowe uprawnienia Konsultantów Firmy w statusie Business Team 5000 i wyższym.
14. Warunki Polityki prywatności.
15. Zasady sprzedaży Produktów.
16. Gwarancja jakości Produktów. Zwrot Produktów.
17. Korzystanie z obiektów własności intelektualnej Firmy.
18. Działania reklamowe i informacyjne.
19. Zasady zachowania się w Sklepie SW.
20. Sankcje.
21. Zmiany w Standardach współpracy i innych dokumentach Firmy.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail.

[}item{]