Chúng tôi mời bạn trở thành Tư vấn viên Siberian Wellness.
Xây dựng doanh nghiệp của riêng bạn và tăng mức thu nhập như bạn mong muốn!
Hãy trở thành Khách hàng thường xuyên của Siberian Wellness và nhận hoàn tiền lên tới 15% từ mỗi lượt mua hàng!

5% – với tổng giá trị mua hàng trong tháng hiện tại đạt 30 điểm (khoảng 35 €)

10% – với tổng giá trị mua hàng trong tháng hiện tại đạt 50 điểm (khoảng 58 €)

15% – với tổng giá trị mua hàng trong tháng hiện tại đạt 100 điểm (khoảng 115 €)

Chi tiết
Họ:
Tên:
Giới tinh:
Ngày sinh:
Số điện thoại:
Hòm thư điện tử:
Tôi chấp nhận các điều khoản Quy tắc hoạt động với Công ty
Tôi chấp nhận các điều khoản Kế hoạch trả thưởng
Tôi chấp nhận các điều khoản Quy tắc đăng ký
Tôi đã đọc các điều khoản xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tôi xác nhận tôi đã đủ 18 tuổi
Tôi chấp nhận các điều khỏan của Chương trình "Khách hàng thường xuyên của Siberian Wellness"
Tôi đã đọc các điều khoản xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

[}item{]