Quy tắc đăng ký

1. Sự hợp tác của các bên trong Hợp đồng này được thực hiện nhằm quảng bá, phổ biến, tăng nhu cầu đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu Siberian Wellness và tăng doanh số bán hàng của sản phẩm đó trên lãnh thổ nước cư trú của Tư vấn viên.

2. Trong khuôn khổ hợp tác, Siberian Wellness đảm bảo với Tư vấn viên:
 • bán các sản phẩm có chất lượng tốt;
 • cơ hội tham gia các sự kiện thông tin và đào tạo Siberian Wellness;
 • cơ hội nhận thông tin về các sản phẩm Siberian Wellness, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra, tiền thưởng tích lũy, Kế hoạch trả thưởng, v.v.
 • xử lý kịp thời các giao dịch hàng hóa, tài chính, bao gồm kế toán các giao dịch mua do Tư vấn viên thực hiện;
 • tích lũy tiền thưởng kịp thời cho Tư vấn viên;
 • thanh toán tiền thưởng kịp thời cho Tư vấn viên là doanh nhân cá nhân.
3. Tư vấn viên Siberian Wellnes có thể:
 • mua các sản phẩm của Siberian Wellness và nhận tiền thưởng khi mua sản phẩm;
 • giới thiệu các sản phẩm của Siberian Wellness cho người khác và nhận tiền thưởng khi họ mua hàng;
 • giới thiệu cho những người khác về các mặt hàng, phương pháp và kết quả của việc sử dụng các sản phẩm Siberian Wellness;
 • giới thiệu những người khác trở thành Khách hàng thường xuyên hoặc Tư vấn viên của Siberian Wellness.

4. Tư vấn viên của Siberian Wellness với tư cách là một doanh nhân có thể thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng hệ thống bán hàng, đồng thời nhận được tiền thưởng theo Kế hoạch trả thưởng của Siberian Wellness.

5. Điều khoản hợp tác của Tư vấn viên với Siberian Wellness:

 • Bằng việc ký kết Thỏa thuận này, Tư vấn viên xác nhận rằng anh ta có đủ năng lực pháp lý cần thiết để ký kết Thỏa thuận này.
 • Tư vấn viên cam kết tuân thủ các Quy tắc hoạt động với Siberian Wellness – Quy tắc Đạo đức và Quy tắc hợp tác với Siberian Wellness.
 • Tư vấn viên, kể từ thời điểm đăng ký tại Siberian Wellness và ký Thỏa thuận, sẽ trở thành đối tác độc lập của Siberian Wellness.
 • Tư vấn viên không phải là nhân viên của Siberian Wellness, người đại diện, đại lý hoa hồng, đại diện pháp lý hoặc bán hàng.
 • Tư vấn viên Siberian Wellness đã đạt danh hiệu Business Team 5000 phải được đăng ký là doanh nhân theo luật pháp của quốc gia nơi người đó tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.
 • Tư vấn viên một cách độc lập chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp (luật và quy định) của quốc gia nơi Tư vấn viên đó sinh sống và các quốc gia mà Tư vấn viên đó hoạt động, bao gồm cả đóng thuế đúng hạn và đầy đủ, hành vi kinh doanh hợp pháp.
 • Tư vấn viên có quyền thông báo cho những người khác về các sản phẩm của Siberian Wellness, về các hoạt động của Siberian Wellness, sử dụng các sản ấn phẩm của Siberian Wellness, có nhãn hiệu dành riêng cho quốc gia nơi Tư vấn viên hoạt động.
 • Tư vấn viên không có quyền sử dụng nhãn hiệu, nhãn hiệu thương mại, logo tên thương mại, biểu tượng của Siberian Wellness và các đối tượng khác thuộc sở hữu trí tuệ của Siberian Wellness mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Siberian Wellness.
 • Để nhận tiền thưởng và phần thưởng, những người được Tư vấn viên mời hợp tác với Siberian Wellness phải nhận được Mã số đăng ký Siberian Wellness, mua các sản phẩm của Siberian Wellness và giới thiệu chúng cho những người khác. Siberian Wellness không cung cấp tiền thưởng và không trả thưởng cho Tư vấn viên cho việc cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác (họ, tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ e-mail).
 • Tư vấn viên không có quyền đưa ra các tuyên bố, khẳng định về các đặc tính chữa bệnh của sản phẩm Siberian Wellness và về thu nhập nhận được khi hợp tác với Siberian Wellness, mà không được nêu trong các ấn phẩm của Siberian Wellness với lưu ý rằng các tài liệu in này dành riêng cho quốc gia nơi Tư vấn viên thực hiện các hoạt động của mình.
 • Tư vấn viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các bên thứ ba và các cơ quan nhà nước cũng như các cơ quan có thẩm quyền về việc bán lại các sản phẩm Siberian Wellness, đối với các tuyên bố, khẳng do cá nhân Tư vấn viên đưa ra, liên quan đến các đặc tính chữa bệnh của sản phẩm Siberian Wellness và về thu nhập có được khi hợp tác với Siberian Wellness, mà không có trong các tài liệu do Siberian Wellness sản xuất và phân phối.
 • Nếu Tư vấn viên mua các sản phẩm chất lượng thấp từ Siberian Wellness hoặc bán cho một người khác các sản phẩm chất lượng thấp mà họ đã mua từ Siberian Wellness thì Tư vấn viên đó có quyền trả lại sản phẩm cho Siberian Wellness trong thời hạn sử dụng đã thiết lập của sản phẩm và nhận lại những sản phẩm tương tự đúng chất lượng. Tư vấn viên có nghĩa vụ hoàn lại số tiền Khách hàng đã trả cho sản phẩm chất lượng thấp.
  Tư vấn viên không có quyền hoạt động bao gồm cả việc tạo các website trên mạng ở những quốc gia mà anh ta không được Siberian Wellness cấp quyền hoạt động hoặc những quốc gia chưa mở chính thức bởi Siberian Wellness.
 • Tư vấn viên có cấp bậc Business Team 5000 trở lên không được phép hợp tác với các công ty khác sử dụng phương thức tiếp thị theo mạng và bán hàng đa cấp.
 • Tư vấn viên thuộc mọi cấp bậc đều không được phép sử dụng liên hệ của các Tư vấn viên, Khách hàng của Siberian Wellness, cơ sở của Siberian Wellness để phân phối quảng cáo cho các sản phẩm của các công ty khác.
 • Tư vấn viên chịu trách nhiệm đào tạo và hỗ trợ những người mà Tư vấn viên đã mời hợp tác, cũng như những người mà Tư vấn viên đó làm Người hướng dẫn.
6. Tư vấn viên, trong khuôn khổ hợp tác với Siberian Wellness, không có nghĩa vụ:
6.1. Mua một số lượng cụ thể các sản phẩm Siberian Wellness Tuy nhiên, khối lượng sản phẩm do Tư vấn viên tự mua và/hoặc những người do Tư vấn viên đó giới thiệu mua ảnh hưởng đến danh hiệu của Tư vấn viên tại Siberian Wellness.
6.2. Duy trì tích trữ một lượng hàng hóa nhất định.
6.3. Mua bất kỳ "gói" nào để tham gia kinh doanh, ngoại trừ Bộ sản phẩm đăng ký của Siberian Wellness.
6.4. Mua tài liệu, dữ liệu âm thanh, video và các sản phẩm đa phương tiện hoặc các tài liệu khác của Siberian Wellness, cũng như tham gia vào bất kỳ sự kiện và chương trình nào của Siberian Wellness.
6.5. Mua vé và/hoặc tham dự, tham gia các cuộc họp, hội thảo, các buổi kinh doanh hoặc các sự kiện khác của Siberian Wellness.
6.6. Thu hút một số lượng người nhất định đề hợp tác với Siberian Wellness.

7. Siberian Wellness có quyền thay đổi giá các sản phẩm, số điểm của sản phẩm, giảm giá cho sản phẩm, tổ chức các chương trình khuyến mãi, thay đổi các mặt hàng và điều khoản thanh toán. Siberian Wellness thông báo cho Tư vấn viên về các thay đổi và các chương trình khuyến mãi đang diễn ra theo cách thức được quy định tại điều khoản 14 của Thỏa thuận. Có thể tìm hiểu về thông tin này tại các Cửa hàng SIBERIAN WELLNESS. Siberian Wellness không bồi thường cho các Tư vấn viên những tổn thất mà họ phải chịu do thực hiện những thay đổi, cũng như liên quan đến việc thiếu sản phẩm trong các Văn phòng đại diện của Công ty và trong Cửa hàng trực tuyến.

8. Thỏa thuận này được thực hiện theo luật pháp của Cộng hòa Séc.

9. Chữ ký của Tư vấn viên trong Thỏa thuận xác nhận tính xác thực của dữ liệu cá nhân do Tư vấn viên đó đã nhập về bản thân. Nếu Siberian Wellness phát hiện ra rằng Tư vấn viên đã cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo, Siberian Wellness có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này.

10. Chữ ký của Tư vấn viên trong Thỏa thuận đồng nghĩa với việc Tư vấn viên đó đồng ý nhận thông tin và thông báo quảng cáo của Siberian Wellness đến địa chỉ e-mail được chỉ định.

11. Bằng cách ký Thỏa thuận này, Tư vấn viên đồng ý cho sử dụng dữ liệu cá nhân để đăng hình ảnh của mình trên các ấn phẩm quảng cáo và thông tin của Siberian Wellness và trên website Siberian Wellness.

12. Chữ ký của Tư vấn viên trong Thỏa thuận này cho thấy Tư vấn viên đã đọc nội dung của Quy tắc hoạt động với Siberian Wellness (Quy tắc đạo đức, Quy tắc hợp tác với Siberian Wellness) và cam kết áp dụng các tài liệu này hướng dẫn này trong các hoạt động của mình.

13. Tư vấn viên nhận thức được rằng trong trường hợp họ vi phạm Thỏa thuận, các Quy tắc hoạt động với Siberian Wellness (Quy tắc đạo đức, Quy tắc hợp tác với Siberian Wellness) Siberian Wellness có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này.

14. Siberian Wellness có quyền đơn phương sửa đổi Quy tắc hoạt động với Siberian Wellness (Quy tắc đạo đức, Quy tắc hợp tác với Siberian Wellness), Kế hoạch trả thưởng Siberian Wellness và các tài liệu khác của Siberian Wellness. Về các thay đổi và chương trình khuyến mãi, Siberian Wellness thông báo bằng thư qua địa chỉ hòm thư điện tử được chỉ định bởi Tư vấn viên khi đăng ký tại Siberian Wellness.
Tất cả các thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được nêu trong thông tin được công bố trên báo in, trên website và trong thư chứa thông tin gửi tới Tư vấn viên. Nếu Tư vấn viên thay đổi địa chỉ email của mình thì Tư vấn viên đó phải thay đổi địa chỉ email nhận thư tại BackOffice trong phần "Hồ sơ của tôi". Nếu không, các thông tin mà Công ty gửi đến địa chỉ hòm thư ban đầu của Tư vấn viên sẽ được coi là đã gửi đến đúng địa chỉ, và chủ của hòm thư đó sẽ được coi là đã nhận thông báo về tất cả các thay đổi.

15. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký với Siberian Wellness và có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ, chấm dứt theo thỏa thuận của các bên hoặc theo chủ ý ​​của một bên. Cơ sở, thủ tục và hậu quả của việc hủy bỏ, chấm dứt Thỏa thuận được quy định trong Quy tắc hoạt động với Siberian Wellness.

16. Thỏa thuận gồm hai bản có hiệu lực pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Tư vấn viên và Siberian Wellness hiểu rằng Thỏa thuận này nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ lâu dài và hợp tác cùng có lợi. Việc tuân thủ các Quy tắc hoạt động với Siberian Wellness và các điều khoản của Thỏa thuận là hiện thực tất cả các cơ hội do Siberian Wellness cung cấp!
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]