Chương trình quốc tế KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN SIBERIAN WELLNESS

 

Hãy trở thành khách hàng

  • Thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên của bạn tương ứng với 30 điểm (~ 35 €) và nhận hoàn tiền 5% cho tất cả các lần mua hàng tiếp theo.
  • Ngay sau khi tổng tất cả các giao dịch mua hàng của bạn (không giới hạn thời gian) đạt 300 điểm (~ 350 €)*, bạn sẽ nhận được 10% tiền hoàn từ các lần mua tiếp theo của mình.
  • Hãy thực hiện giao dịch mua hàng với 100 điểm trong vòng một tháng và nhận hoàn tiền 15% từ tất cả các giao dịch mua hàng của bạn trong tháng đó!
* Thống kê các giao dịch mua hàng theo giá gốc của sản phẩm. Không tính các văn phẩm và phụ kiện.

Chương trình đặc biệt cho Khách hàng!

  • Hãy mua hàng 3 tháng liên tiếp đạt 30 điểm và nhận giảm giá 25% cho TPCN*!
  • Hãy mua hàng 10 trên 12 tháng đạt 30 điểm và nhận quà tặng là TPCN*!
* Mã giảm giá có hiệu lực trong tháng tiếp theo sau khi các điều kiện được đáp ứng. Sản phẩm có thể khác nhau tùy quốc gia.

Cách tính và sử dụng tiền hoàn
Thể lệ tham gia Chương trình
Câu trả lời cho các câu hỏi


Hãy mở ra những cơ hội mới ngay bây giờ!
Tôi muốn trở thành Khách hàng

Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]