Tin tức Công ty

14
October

Giao hàng miễn phí cho đơn hàng trực tuyến đầu tiên của bạn!

Siberia – một tâm hồn hào phóng! Chúng tôi không chỉ chia sẻ những sản phẩm độc đáo với toàn thế giới, mà chúng tôi còn thực hiện điều đó với quy mô lớn và niềm vui.

Do đó, đối với tất cả người dùng mới tham gia Siberian Wellness vào tháng 10, 11 và 12, chúng tôi giao hàng miễn phí cho đơn hàng trực tuyến đầu tiên!

Điều kiện rất đơn giản:

  • Hãy đăng ký trên trang web Siberian Wellness từ ngày 15.10.2022 đến 31.12.2022.
  • Hãy tạo đơn hàng đầu tiên của bạn tại Cửa hàng trực tuyến trong tháng đăng ký.
  • Hãy nhận miễn phí giao hàng cho đơn hàng trực tuyến đầu tiên của bạn.
Tin tức Công ty
Bài đăng
Lưu trữ hồ sơ 2023
Lưu trữ hồ sơ 2022

[}item{]