Bendradarbiavimo su Siberian Wellness standartai

Įvadas
Dokumente vartojamos sąvokos ir apibrėžimai
Kompanijos Konsultanto Etikos kodeksas

Bendradarbiavimo su Kompanija taisyklės

1. Registracija Kompanijoje
2. Sutuoktinių registracijos ir veiklos vykdymo tvarka.
3. Bendradarbiavimo su Kompanija sąlygų pakeitimas ir bendradarbiavimo nutraukimas.
4. Šeimos registracijos numeris ir palikimas.
5. Perrašymas
6. Nulinio aktyvumo indekso palaikymo neatvertose rinkose politika.
7. Bendradarbiavimo su Kompanija sąlygos.
8. Konsultanto teikiama informacija apie Kompanijos produkciją ir galimus bendradarbiavimo su Kompanija būdus.
9. Konsultanto skatinimas.
10. Struktūros vientisumas ir stabilumas.
11. Bendradarbiavimas su kitomis kompanijomis.
12. Papildomos Globėjo statusą turinčių Konsultantų pareigos.
13. Papildomos „Business Team 5000“ ir aukštesnio statuso Kompanijos Konsultantų teisės ir pareigos.
14. Konfidencialumo išsaugojimo sąlygos.
15. Kompanijos produkcijos pardavimo taisyklės.
16. Produkcijos kokybės garantijos. Produkcijos grąžinimas.
17. Kompanijos intelektinės nuosavybės objektų naudojimas.
18. Reklaminė-informacinė veikla.
19. Elgesio taisyklės SW parduotuvėje
20. Sankcijos
21. Bendradarbiavimo standartų ir kitų Kompanijos dokumentų keitimo tvarka.
Ar vis dar turite klausimų?
Jei turite klausimų apie aptarnavimą ir pristatymą, susisiekite su skambučių centru arba rašykite el. paštu.

[}item{]