Tapkite „Siberian Wellness“ Privilegijuotu klientu ir įsigykite sveikatos, grožio ir sporto produktų palankiomis sąlygomis!

Registruotis
Pinigų grąža iki 15%

Už kiekvieną pirkinį įskaitomi balai.

 • Daugiau balų - didesnė pinigų grąža
 • Pinigų grąžą galite išnaudoti pirkdami mėgstamus produktus!
Noriu pinigų grąžos!

Išskirtinis pasiūlymas – nauda iki:

460 €!
siberian wellness privileged client
„Club 200“ - naujų Klientų klubas
Perkate už 200 balų per mėnesį – jūs jau esate „Club 200“ nariu.
Speciali produktų rinkinių kaina Klubo nariams.
6 mėnesių narystės „Club 200“ – nauda 90%!
siberian wellness online offline
 • Įprastinė šešių rinkinių kaina: 590 €
 • Kaina dalyviams Club 200: 130 €
1-as mėnuo
Produktų rinkinys, kurio vertė
45 €
25 €
Nauda:
20 €
2-as mėnuo
Produktų rinkinys, kurio vertė
60 €
24 €
Nauda:
36 €
3-as mėnuo
Produktų rinkinys, kurio vertė
75 €
23 €
Nauda:
52 €
4-as mėnuo
Produktų rinkinys, kurio vertė
95 €
22 €
Nauda:
73 €
5-as mėnuo
Produktų rinkinys, kurio vertė
130 €
21 €
Nauda:
109 €
6-as mėnuo
Produktų rinkinys, kurio vertė
185 €
15 €
Nauda:
170 €

MYLIMIAUSIEMS KLIENTAMS MŪSŲ HITAI DOVANŲ!

„Lojalumo klubo“ nariams - dovanojami populiariausi Kompanijos produktai, specialios akcijos ir pasiūlymai!
Noriu dovanos!
siberian wellness discount
Nuolaidos iki25%

Tik Privilegijuotiems klientams – kassavaitinės akcijos.

Noriu nuolaidos!
 • Dalyvavimo programoje „WELCOME TO WELLNESS“ taisyklės
  1. Registracijos Programoje taisyklės
  1.1. Bet kuris pilnametystės sulaukęs žmogus gali tapti Programos Privilegijuotiems klientams dalyviu.
  1.2. Registruodamasis Programoje dalyvis neturi turėti kito Registracijos numerio Kompanijoje. Jei jūs jau turite Registracijos numerį Kompanijoje, tuomet kitu Registracijos numeriu galite dalyvauti Programoje tik pagal šių taisyklių 4 punktą.
  1.3. Jeigu Programoje Privilegijuotiems klientams nusprendė dalyvauti sutuoktiniai, jie registruojami vienu Registracijos numeriu kaip sutuoktinių pora.
  1.4. Jeigu sutuoktiniai pareiškė pageidavimą turėti skirtingus Registracijos numerius, tai vienas iš sutuoktinių bus įregistruotas kaip Privilegijuotas klientas, nusprendęs dalyvauti Programoje pagal savo sutuoktinio rekomendaciją.

  2. Dalyvavimo Programoje nutraukimas
  2.1. Kompanija turi teisę nuspręsti nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje ir pašalinti jo Registracijos numerį iš Kompanijos duomenų bazės, jei per pirmus 4 mėnesius po registracijos Privilegijuotas klientas savo Registracijos numeriu nė karto nepirko prekių, įvertintų balais. Registracijos mėnesiu laikomas visas kalendorinis mėnuo nuo 1 dienos.
  2.2. Jei po registracijos 4 mėnesių bėgyje buvo apsipirkta savo Registracijos numeriu, o ateityje Privilegijuotas klientas 6 mėnesius iš eilės savo Registracijos numeriu nepirko prekių įvertintų balais, Kompanija nusprendžia nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje. Į šiuos 6 mėnesius taip pat įskaitomi mėnesiai kada Konsultantas, perkeltas į Privilegijuoto kliento statusą, neapsipirko.
  2.3. Pranešimą apie Privilegijuoto kliento dalyvavimo Programoje nutraukimą Kompanija išsiunčia elektroniniu paštu, kuris buvo nurodytas registracijos metu.
  2.4. Privilegijuotas klientas gali pats išreikšti norą nutraukti savo dalyvavimą Programoje, atsiųsdamas atitinkamą prašymą adresu registrator@sibvaleo.com. Registracijos numeris pašalinamas iš duomenų bazės praėjus 10 dienų nuo Kliento prašymo gavimo arba prašyme nurodytu laikotarpiu. Jeigu prašymas atšaukiamas dar nesibaigus nurodytam terminui, jis laikomas nepateiktu.
  2.5. Jei Privilegijuotas klientas turi daugiau nei vieną Registracijos numerį, tai vėliau įregistruotas numeris šalinamas iš Programos dalyvių sąrašo.
  2.6. Dėl bet kokios priežasties nutraukus dalyvavimą Programoje Privilegijuotiems klientams, visi Registracijos numeriu sukaupti bonusai anuliuojami.

  3. Statuso keitimas
  3.1. Statusas keičiamas „BackOffice“ ir Kompanijos atstovybėse.
  Norint pakeisti statusą būtina einamąjį mėnesį įvykdyti minimalią Konsultanto Asmeninę apimtį (AA) – 200 balų, ir pateikti prašymą statusui pakeisti „BackOffice“ arba Kompanijos atstovybėje. Kitą dieną jūsų informacinėje ataskaitoje bus rodomas naujas statusas - Konsultantas!
  Skaičiuojami tik prašymo pateikimo mėnesį atlikti pirkimai.
  Pirkimai, atlikti per kitą mėnesį po ataskaitinio mėnesio (įskaitant 1 dieną), neskaičiuojami.

  4. Dalyvavimo Programoje Privilegijuotiems klientams atnaujinimas arba bendradarbiavimo kaip Konsultantas pasirinkimas
  4.1. Se il Cliente Privilegiato ha smesso di partecipare al Programma in conformità a quanto stipulato nel p. 2.4, lui/lei e il suo /la sua coniuge potranno di nuovo diventare partecipanti al Programma per i Clienti Privilegiati oppure optare per collaborare con l'Azienda in qualità di Consulenti, trascorso il periodo di 6 mesi a partire dal mese in cui il suo numero di registrazione è stato cancellato dal database dei partecipanti al Programma.
  4.2. Jei Privilegijuotas klientas nutraukė savo dalyvavimą Programoje pagal 2.1 ir 2.2 p., jis vėl gali tapti Programos Privilegijuotiems klientams dalyviu pagal sąlygas, aprašytas šių taisyklių 1 p., arba bet kuriuo metu pasirinkti bendradarbiavimą su Kompanija Konsultanto statuse. Šiuo atveju Registracijos numeris bus pakeistas.
  4.3. Atnaujinus bendradarbiavimą su Kompanija bonusų kaupimas Registracijos numeriu prasideda iš naujo.

  5. Firma ma prawo do dokonywania uzupełnień i zmian w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych poprzez zamieszczanie informacji o dokonanych zmianach na stronie internetowej Firmy.

  6. Visi bonusų priskaitymai atliekami kitą dieną po pirkimo dienos. Skaičiavimai vykdomi Novosibirsko laiku.
 • Dalyvavimo „Lojalumo Klubo“ programoje taisyklės
  1. Ką turėtume daryti „Lojalumo Klube“?
  Įsigyti mėgstamų „Siberian Wellness“ produktų už 50 balų šešis mėnesius iš eilės ir gauti Kompanijos hitus dovanų!
  Jei 3 mėnesius iš eilės apsipirksite už 50 balų, gausite dovanų vieną iš populiariausių Kompanijos produktų*!
  * Dovaną už 3 mėnesių dalyvavimą Programoje galima gauti tik vieną kartą.

  2. Kas gali prisijungti prie „Lojalumo klubo“?
  Kiekvienas Kompanijos „Siberian Wellness“ klientas gali tapti jos nariu.
  Konsultantai negali prisijungti prie „Lojalumo Klubo“. Tačiau jei Konsultantas pakeitė savo statusą į Privilegijuoto kliento statusą, jis taip pat gali prisijungti prie Programos.

  3. Kaip prisijungti prie „Lojalumo klubo“?
  Klubo nariu galite tapti iš karto tą mėnesį, kai pirmą kartą įvykdysite 50 balų AA. Jei dalyvis neįvykdo šios normos, dalyvavimas Programoje pradedamas iš naujo.
  Tokiu atveju jis turi iš naujo dalyvauti Programoje, kas mėnesį pusę metų surinkdamas po 50 balų.

  4. Ar galiu vienu metu būti „Lojalumo Klubo“ ir „Club 200“ nariu?
  Narystė dviejuose klubuose vienu metu negalima. Jei prisijungiate prie „Club 200“, tuomet jūsų aktyvumas „Lojalumo Klube“ automatiškai išjungiamas.

  5. Kada galima atsiimti „Lojalumo klubo“ dovaną?
  Dovaną galite gauti per du mėnesius, einančius po sąlygų įvykdymo mėnesio. Aktualių produktų sąrašas gali keistis.
 • Dalyvavimo programoje „Club 200“ taisyklės
  1. Kiek laiko galioja Programa?
  Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

  2. Kas gali dalyvauti „Club 200“?
  Programoje gali dalyvauti nauji Konsultantai (K) ir Privilegijuotieji klientai (PK), užsiregistravę Kompanijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., įskaitant pirmą kartą iš Privilegijuotojo kliento statuso persikėlusius asmenis, kurie anksčiau nedalyvavo Programoje „Club 200“.

  3. Nuo kurio mėnesio galiu dalyvauti Programoje?
  Konsultantui ir Privilegijuotam klientui Programa galioja 6 mėnesius iš eilės nuo pirmojo registracijos Kompanijoje mėnesio. Keičiant statusą iš PK į K, pradinis Programos mėnuo yra statuso keitimo mėnuo.

  4. Kokie pirkiniai dalyvauja Programoje?
  „Club 200“ atsižvelgia į visus Programos dalyvio asmeniškai online ir offline (SIBERIAN WELLNESS firminėse ar el. parduotuvėse) atliktus, „Siberian Wellness“ balais įvertintų, produktų pirkimus.

  5. Kaip apskaičiuojama Asmeninė apimtis (AA)?
  Asmeninė apimtis susidaro tik iš jūsų pačių pirkinių. Privilegijuotų klientų balai joje NĖRA įskaitomi.

  6. Kaip iš to gauti kuo daugiau naudos?
  Norėdami įsigyti visus šešis rinkinius už palankią kainą, turite nepertraukiamai šešis mėnesius iš eilės, skaičiuojant nuo registracijos Kompanijoje mėnesio, turėti 200 ar daugiau balų asmeninės apimties (AA be PK) rodiklį.

  7. Kokie produktai yra „Club 200“ rinkiniuose?
  Bet kurie „Siberian Wellness“ produktai įvertinti balais, atitinkantys produktų rinkinio sumą. Balai ir pinigų grąža nuo produktų sumos neskaičiuojami.

  8. Kiek laiko galioja nepanaudoti bonusai?
  Produktų rinkiniai pagal Programą skiriami kiekvienos akcijos mėnesio pabaigoje po 3 dienos. Rinkinys galioja 1 kalendorinį mėnesį. Jei produktų rinkinys nepanaudojamas, kalendorinio mėnesio pabaigoje jis panaikinamas. Jei panaudojus produktų rinkinį neišnaudojama visa rinkinio suma, likutis pridedamas prie kito rinkinio. Tačiau paskutinis bonusas turi būti panaudotas visas; šeštasis rinkinys galioja vieną kalendorinį mėnesį.

Vis dar turite klausimų?

Jei turite klausimų dėl aptarnavimo ir pristatymo, kreipkitės į skambučių centrą arba rašykite el. paštu.

Tapkite „Siberian Wellness“ Privilegijuotu klientu ir įsigykite sveikatos, grožio ir sporto produktų palankiomis sąlygomis!

Registruotis

[}item{]