Siberian Wellness Privilegijuoti klientai

Gauk iki 15% pinigų grąžą ir dovanas iš Kompanijos!

Registruotis
 • 5%

  nuo visų einamojo mėnesio pirkinių už 30 balų (≈ 35 €)

 • 10%

  nuo visų einamojo mėnesio pirkinių už 50 balų (≈ 58 €)

 • 15%

  nuo visų einamojo mėnesio pirkinių už 100 balų (≈ 115 €)

icon Pinigų grąžinimo procentas nustatomas kiekvieną mėnesį

Dovanos ir nuolaidos

 • Akcijos

  Kiekvieną savaitę nauji pasiūlymai populiariausiems produktams - nuolaidos iki 25%!

  gifts
 • Lojalumo klubas

  6 mėnesius iš eilės perkant už 50 ar daugiau balų per mėnesį – populiariausi mūsų produktai dovanų!

  products
 • Dalyvavimo Programoje sąlygos
  1. Registracijos Programoje taisyklės
  1.1. Bet kuris pilnametystės sulaukęs žmogus gali tapti Programos Privilegijuotiems klientams dalyviu.
  1.2. Registruodamasis Programoje dalyvis neturi turėti kito Registracijos numerio Kompanijoje. Jei jūs jau turite Registracijos numerį Kompanijoje, tuomet kitu Registracijos numeriu galite dalyvauti Programoje tik pagal šių taisyklių 4 punktą.
  1.3. Jeigu Programoje Privilegijuotiems klientams nusprendė dalyvauti sutuoktiniai, jie registruojami vienu Registracijos numeriu kaip sutuoktinių pora.
  1.4. Jeigu sutuoktiniai pareiškė pageidavimą turėti skirtingus Registracijos numerius, tai vienas iš sutuoktinių bus įregistruotas kaip Privilegijuotas klientas, nusprendęs dalyvauti Programoje pagal savo sutuoktinio rekomendaciją.

  2. Dalyvavimo Programoje nutraukimas
  2.1. Kompanija turi teisę nuspręsti nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje ir pašalinti jo Registracijos numerį iš Kompanijos duomenų bazės, jei per pirmus 4 mėnesius po registracijos Privilegijuotas klientas savo Registracijos numeriu nė karto nepirko prekių, įvertintų balais. Registracijos mėnesiu laikomas visas kalendorinis mėnuo nuo 1 dienos.
  2.2. Jei po registracijos 4 mėnesių bėgyje buvo apsipirkta savo Registracijos numeriu, o ateityje Privilegijuotas klientas 6 mėnesius iš eilės savo Registracijos numeriu nepirko prekių įvertintų balais, Kompanija nusprendžia nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje. Į šiuos 6 mėnesius taip pat įskaitomi mėnesiai kada Konsultantas, perkeltas į Privilegijuoto kliento statusą, neapsipirko.
  2.3. Pranešimą apie Privilegijuoto kliento dalyvavimo Programoje nutraukimą Kompanija išsiunčia elektroniniu paštu, kuris buvo nurodytas registracijos metu.
  2.4. Privilegijuotas klientas gali pats išreikšti norą nutraukti savo dalyvavimą Programoje, atsiųsdamas atitinkamą prašymą adresu registrator@sibvaleo.com. Registracijos numeris pašalinamas iš duomenų bazės praėjus 10 dienų nuo Kliento prašymo gavimo arba prašyme nurodytu laikotarpiu. Jeigu prašymas atšaukiamas dar nesibaigus nurodytam terminui, jis laikomas nepateiktu.
  2.5. Jei Privilegijuotas klientas turi daugiau nei vieną Registracijos numerį, tai vėliau įregistruotas numeris šalinamas iš Programos dalyvių sąrašo.
  2.6. Dėl bet kokios priežasties nutraukus dalyvavimą Programoje Privilegijuotiems klientams, visi Registracijos numeriu sukaupti bonusai anuliuojami.

  3. Statuso keitimas
  3.1. Statusas keičiamas „BackOffice“ ir Kompanijos atstovybėse.
  Norint pakeisti statusą būtina einamąjį mėnesį įvykdyti minimalią Konsultanto Asmeninę apimtį (AA) – 200 balų, ir pateikti prašymą statusui pakeisti „BackOffice“ arba Kompanijos atstovybėje. Kitą dieną jūsų informacinėje ataskaitoje bus rodomas naujas statusas - Konsultantas!
  Skaičiuojami tik prašymo pateikimo mėnesį atlikti pirkimai.
  Pirkimai, atlikti per kitą mėnesį po ataskaitinio mėnesio (įskaitant 1 dieną), neskaičiuojami.

  4. Dalyvavimo Programoje Privilegijuotiems klientams atnaujinimas arba bendradarbiavimo kaip Konsultantas pasirinkimas
  4.1. Se il Cliente Privilegiato ha smesso di partecipare al Programma in conformità a quanto stipulato nel p. 2.4, lui/lei e il suo /la sua coniuge potranno di nuovo diventare partecipanti al Programma per i Clienti Privilegiati oppure optare per collaborare con l'Azienda in qualità di Consulenti, trascorso il periodo di 6 mesi a partire dal mese in cui il suo numero di registrazione è stato cancellato dal database dei partecipanti al Programma.
  4.2. Jei Privilegijuotas klientas nutraukė savo dalyvavimą Programoje pagal 2.1 ir 2.2 p., jis vėl gali tapti Programos Privilegijuotiems klientams dalyviu pagal sąlygas, aprašytas šių taisyklių 1 p., arba bet kuriuo metu pasirinkti bendradarbiavimą su Kompanija Konsultanto statuse. Šiuo atveju Registracijos numeris bus pakeistas.
  4.3. Atnaujinus bendradarbiavimą su Kompanija bonusų kaupimas Registracijos numeriu prasideda iš naujo.

  5. Firma ma prawo do dokonywania uzupełnień i zmian w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych poprzez zamieszczanie informacji o dokonanych zmianach na stronie internetowej Firmy.

  6. Visi bonusų priskaitymai atliekami kitą dieną po pirkimo dienos. Skaičiavimai vykdomi Novosibirsko laiku.

Pirk ir susigrąžink pinigus!

products Registruotis

Vis dar turite klausimų?

Jei turite klausimų dėl aptarnavimo ir pristatymo, kreipkitės į skambučių centrą arba rašykite el. paštu.

[}item{]