Pirkimo sąlygos

BENDROSIOS KOMERCINĖS SĄLYGOS (BKS):

1. Preliminarios nuostatos
1.1. Taisyklės ir sąlygos netaikomos tais atvejais, kai asmuo, ketinantis pirkti prekes iš pardavėjo, yra juridinis asmuo arba asmuo, užsakantis prekes vykdo savo individualią ar profesinę veiklą.
1.2. Komercinės sąlygos yra neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis. Pirkimo-pardavimo sutartis ir sąlygos parengtos čekų kalba. Pirkimo-pardavimo sutartį galima sudaryti čekų kalba.
1.3. Pirkimo-pardavimo sutartyje gali būti susitarta dėl nuostatų, kurios skiriasi nuo komercinių sąlygų. Sutartyje sutartų sąlygų neatitikimai turi viršenybę prieš komercines sąlygas.
1.4. Komercinių sąlygų formuluotę pardavėjas gali pakeisti ar papildyti. Ši nuostata neturi įtakos teisėms ir pareigoms, atsirandančioms ankstesnės komercinių verslo sąlygų redakcijos laikotarpiu.

2. Vartotojo paskyra
2.1. Registruodamasis pardavėjo svetainėje, pirkėjas gauna prieigą prie savo vartotojo paskyros (toliau - vartotojo paskyra) ir galimybę užsisakyti prekes.
2.2. Registruodamasis pardavėjo svetainėje ir užsakydamas prekes, pirkėjas privalo įvesti teisingą ir patikimą informaciją. Pirkėjas, atlikdamas bet kokius pakeitimus, turi atnaujinti savo vartotojo paskyroje pateiktus duomenis. Pirkėjas, pagal nutylėjimą, užsakydamas prekes patvirtina pardavėjui, kad jo vartotojo paskyroje pateikti duomenys yra teisingi.
2.3. Vartotojo paskyros prieiga apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas privalo išlaikyti informacijos, būtinos prisijungti prie jo paskyros, konfidencialumą.
2.4. Pirkėjas privalo neleisti trečiosioms šalims naudotis savo paskyra.
2.5. Pagal pardavėjo svetainėje paskelbtus Bendradarbiavimo standartus, prie kurių prieigą turi tik registruotas Konsultantas, pardavėjas turi teisę panaikinti vartotojo paskyrą. 
2.6. Pirkėjas atsižvelgia į tai, kad vartotojo paskyra negali būti nuolat prieinama, ypač dėl būtinos pardavėjo įrangos ir programinės įrangos techninės priežiūros arba dėl trečiųjų asmenų būtinos techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūros.

3. Sutarties sudarymas
3.1. Norėdami įsigyti prekes tiekėjo internetinėje parduotuvėje, pirmiausia turite užsiregistruoti www.siberianhealth.com.
3.2. Pateikdamas užsakymą, pirkėjas sutinka su bendrosiomis komercinėmis Kompanijos sąlygomis, kurios pakartotinai jam bus išsiųstos kartu su užsakymo patvirtinimu. Pateikus užsakymą, pirkėjo elektroninio pašto adresu per kelias minutes bus išsiųstas užsakymo patvirtinimas, po to pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta.
3.3. Visos akcijos galioja tik tuo atveju, jei prekės yra sandėlyje. Jei tiekėjas negali pristatyti prekių, pardavėjas pasilieka teisę nutraukti sandorį, apie kurį pirkėjas bus informuotas. Mokėjimas už prekes bus grąžintas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie sutarties nutraukimą gavimo.
3.4. Einamąjį mėnesį užsakymai internetinėje parduotuvėje yra priimami iki paskutinės mėnesio dienos. Užsakymai apmokant grynaisiais pristatymo metu yra priimami iki kiekvieno mėnesio 24 dienos.
3.5. Visi produktai, parduodami per tiekėjo internetinę parduotuvę, yra patvirtinti Čekijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės žemės ūkio ir maisto inspekcijos, Cosmetic Products Notification Portal.
3.6. Užsakyme nurodytos prekės bus išsiųstos pirkėjui per dvi darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo.
3.7. Esant klaidingai išsiųstoms prekėms, skaičiavimų internetinėje parduotuvėje ar kituose leidiniuose netikslumų, pardavėjas pasilieka teisę nutraukti sandorį, nedelsiant informuodamas pirkėją apie klaidą ir tęsdamas veiksmus pagal 3.3 punktą.
3.8. Internetinėje parduotuvėje yra informacija apie prekes ir jų kainas. Prekių kainos nurodomos su PVM ir visomis susijusiomis išlaidomis.
3.9. Pirkėjas, užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje, pildo užsakymo formą. Užsakymo formoje yra konkreti informacija:
3.9.1. apie užsakytą prekę (prekę, kurią pirkėjas įdėjo į elektroninės internetinės parduotuvės krepšelį);
3.9.2. apie atsiskaitymo už prekes būdą ir pageidaujamą užsakytų prekių pristatymo būdą;
3.9.3. apie išlaidas, susijusias su prekių pristatymu (toliau - užsakymas).
3.10. Prieš išsiųsdamas užsakymą pardavėjui, pirkėjas turi teisę patikrinti ir pakeisti įvestus duomenis, atsižvelgiama į pirkėjo galimybę aptikti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant užsakymą. Gavęs užsakymą, pardavėjas nedelsdamas patvirtina jo gavimą užsakyme ar vartotojo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu (toliau - „elektroninio pašto adresas“).
3.11. Sutartiniai santykiai tarp pardavėjo ir pirkėjo atsiranda patvirtinus užsakymą (priėmimą), kuris išsiunčiamas pirkėjo elektroninio pašto adresu.

4. Prekių kaina ir mokėjimo sąlygos
4.1. Prekių kaina galioja užsakymo metu.
4.2. Prekių kaina nurodoma su PVM.
4.3. Už prekes ir visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu pagal pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas gali patogiai ir saugiai atsiskaityti pavedimu, naudodamas „MasterCard“ ir „Visa“ korteles.
4.4. Mokėjimo už pristatymą suma pridedama prie prekių kainos, kuri automatiškai apskaičiuojama užsakymo metu, atsižvelgiant į pristatymo adresą, pristatymo būdą ir siuntinio svorį.
4.5. Pardavėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir yra įpareigotas, pagal visų priimtų mokėjimų sutartį, išrašyti pirkėjui mokestinį dokumentą - sąskaitą faktūrą, ir išsiųsti ją pirkėjui kartu su prekėmis.
4.6. Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais atveju, pirkėjo pareiga sumokėti pirkimo kainą laikoma įvykdyta tuo momentu, kai atitinkama suma yra įskaitoma į pardavėjo sąskaitą.

5. Sutarties nutraukimas
5.1. Pagal Civilinį kodeksą pirkėjas turi galimybę nutraukti sutartį ir grąžinti prekes, nepaaiškinęs priežasčių, per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, o jei pirkimo-pardavimo sutartyje yra kelių rūšių prekės arba pristatymas yra sudėtinis, šis laikotarpis skaičiuojamas nuo paskutinio užsakymo gavimo dienos. Pranešimas apie sutarties nutraukimą turi būti išsiųstas pardavėjui per 5.1 punkte nurodytą laikotarpį.
5.2. Nutraukimo atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus anuliuota. Prekės turi būti grąžintos pardavėjui per 14 dienų nuo tos dienos, kai pardavėjui pranešama apie sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimo atveju visas išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu pardavėjui, apmoka pirkėjas.
5.3. Pirkėjui nutraukus sutartį, pardavėjas neprivalo grąžinti iš pirkėjo gautų pinigų iki kol pirkėjas grąžina prekes arba įrodo, kad prekės iš tikrųjų buvo išsiųstos pardavėjo adresu.
5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atskaityti prekėms padarytos žalos dydį, prieš grąžindamas pirkėjui pirkimo kainą.
5.5. Jei pirkėjui kartu su prekėmis buvo įteikta dovana, o pirkėjas ir pardavėjas buvo susitarę dėl dovanos teikimo sąlygos, kad pirkėjui nutraukus sutartį dovana anuliuojama, pirkėjas privalo grąžinti dovaną kartu su pardavėjo prekėmis.
5.6. Norėdamas pasinaudoti teise nutraukti sutartį, pirkėjas privalo vienašališko teisinio veiksmo forma pranešti pardavėjui apie savo sutarties atsisakymą (pavyzdžiui, laišku, atsiųstu per pašto tarnybą arba elektroniniu paštu). Norėdami nutraukti sutartį, galite naudoti šabloną, tačiau tai nėra būtina sąlyga.
5.7. Elektroninė sutarties nutraukimo forma ar bet koks kitas vienareikšmiškas pareiškimas gali būti užpildytas www.siberianhealth.com. Jei naudosite šią galimybę, patvirtinimas apie sutarties nutraukimą bus gautas nedelsiant.
5.8. Prekių grąžinimo adresas: SIBERIAN HEALTH s.r.o., Vojtěšská 212/8, Praha 1, Nově Město, PSČ 110 00, ČR.

6. Transportavimas ir pristatymas 
6.1. Pristatymas bus atliekamas nurodytu adresu, nebent susitarta kitaip.
6.2. Pristatymas taip pat gali būti vykdomas į kitas Europos Sąjungos šalis.
6.3. Pristatymas atliekamas laikantis prekių nuosavybės teisės, tai yra iki pilno atsiskaitymo prekės bus laikomos SIBERIAN HEALTH s.r.o. nuosavybe.
6.4. Visas užsakytų prekių siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. 
6.5. Čekijos Respublikos teritorijoje prekes pristato kurjerių tarnyba (siuntos svoris neturi viršyti 50 kg).
6.6. Europos Sąjungos teritorijoje prekių pristatymas atliekamas per kurjerių tarnybą (siuntos svoris neturi viršyti 50 kg).
6.7. Pristatymo kainą nustato pašto ar kurjerių paslaugų įmonės ir ji apskaičiuojama pateikiant užsakymą internetinėje parduotuvėje.
6.8. Pardavėjas turi teisę skelbti akcijas, kuriomis siekiama sumažinti siuntimo išlaidas. Tokiu atveju prekių pristatymo kaina yra automatiškai apskaičiuojama pateikiant užsakymą.
6.9. Šiuo metu galioja šios specialios sąlygos:
6.9.1. užsakymams, viršijantiems 50 eurų (su PVM), prekių pristatymas Čekijos Respublikos teritorijoje yra nemokamas;
6.9.2. užsakymams viršijant 150 eurų (su PVM), prekių pristatymas į Čekijos Respubliką, Slovakiją, Lenkiją, Vengriją ir Vokietiją yra nemokamas;
6.9.3. užsakymams, viršijantiems 300 eurų (su PVM), prekių pristatymas Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje yra nemokamas.
6.9.4. Šių sąlygų galiojimo laikas bus paskelbtas papildomai.
6.10. Prekių siuntimas pirkėjui atliekamas per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos (arba nuo to momento, kai pirkėjas patvirtina mokėjimą svetainėje). Jei per šį laikotarpį prekių negalima išsiųsti, pirkėjas bus informuotas apie tai papildomai.
6.11. Jei užsakyme yra daug prekių, pardavėjas pasilieka teisę keisti išsiuntimo ir pristatymo laiką.
6.12. Siuntos vėlavimo atveju pirkėjas negali teikti pretenzijos ir reikalauti žalos atlyginimo.
6.13. Užsakymas Čekijos Respublikos teritorijoje pristatomas kitą darbo dieną po išsiuntimo.
6.14. Užsakytų prekių perdavimo vežėjui metu dalis pardavėjo sutarties laikoma įvykdyta ir visa rizika perkeliama vežėjui, o pirkėjui gavus prekes - pirkėjui, kuris priima užsakytas prekes.
6.15. Gavęs prekes iš vežėjo, pirkėjas yra įpareigotas patikrinti siuntos pakuotės būklę ir, nustačius trūkumų, nedelsiant apie tai pranešti vežėjui. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimus, liudijančius apie nesankcionuotą siuntinio atidarymą, pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos iš vežėjo.
6.16. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas privalo pristatyti prekes į pirkėjo užsakyme nurodytą vietą, o pirkėjas - priimti prekes pristatymo adresu.
6.17. Tuo atveju, jei dėl priežasčių, kylančių iš pirkėjo pusės, prekės turi būti pristatytos iš naujo arba kitu būdu, nei nurodyta užsakyme, pirkėjas privalo sumokėti išlaidas, susijusias su prekių pakartotiniu pristatymu ar kitu pristatymo būdu. 

7. Teisės ir pareigos, susijusios su teisėmis dėl netinkamo vykdymo
7.1. Šalių teises ir pareigas, susijusias su netinkamo vykdymo teisėmis, reglamentuoja bendrosios civilinės teisinės nuostatos (visų pirma Civilinio kodekso 1914–1925, 2099–2117 ir 2161–2174 straipsnių nuostatos ir Aktas Nr. 634/1992 m. „Dėl vartotojų teisių apsaugos“ su pakeitimais).
7.2. Pardavėjas yra atsakingas prieš pirkėją (ypač tuo metu, kai pirkėjas priima prekes) ir garantuoja, kad prekės pristatymo tarnybai perduotos be defektų, būtent:
7.2.1. prekės yra tinkamos kokybės, dėl kurios susitaria šalys, o jei tokio susitarimo nėra, prekės turi pardavėjo ar gamintojo deklaruotas savybes arba atitinka pirkėjo lūkesčius, pagrįstus prekių pobūdžiu, pardavėjo ar gamintojo reklama;
7.2.2. prekės yra tinkamos tiems tikslams, kuriais pardavėjas numato jas naudoti arba kuriais dažniausiai naudojamos tokio tipo prekės;
7.2.3. prekių kokybė ir apipavidalinimas atitinka mėginį ar pavyzdį, kurie buvo nustatyti pagal sutartį;
7.2.4. prekių kiekis ir svoris atitinka deklaruotas;
7.2.5. prekės atitinka teisinius ir norminius reikalavimus.
7.3. Pretenzijas dėl prekių trūkumų pirkėjas pateikia pardavėjui jo biure, kur tai įmanoma padaryti atsižvelgiant į parduodamų prekių asortimentą.
7.4. Pardavėjas garantuoja, kad prekės tam tikru laikotarpiu bus tinkamos naudoti pagal jų paskirtį ir išlaikys savo įprastas savybes. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių perdavimo pirkėjui momento, o prekių išsiuntimo pagal sutartį atveju - nuo jų atvykimo į paskirties vietą.

8. Kitos šalių teisės ir pareigos
8.1. Pirkėjas įsigyja nuosavybės teisę į prekes sumokėdamas visą jų kainą.

9. Asmens duomenų apsauga
9.1. Pirkėjo, kuris yra fizinis asmuo, asmens duomenų apsauga vykdoma pagal įstatymų rinkinio „Dėl asmens duomenų apsaugos“ įstatymą Nr. 101/2000 su pakeitimais.
9.2. Pirkėjas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, identifikacinį numerį, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį ir sutarties numerį (toliau - „asmens duomenys “).
9.3. Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis su tikslu įgyvendinti savo teises ir pareigas pagal sutartį ir palaikyti vartotojo paskyrą. Taip pat laikoma, kad jis duoda sutikimą pardavėjui tvarkyti jo asmens duomenis, kad pirkėjui būtų siunčiami komerciniai pranešimai ir informacija (nebent jis pasirenka kitą variantą). Sutikimas visumoje tvarkyti asmens duomenis pagal šį straipsnį nėra būtina sąlyga, kas savaime padarytų neįmanoma sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties.  
9.4. Pirkėjo asmens duomenų pateikimas tretiesiems asmenims jokiu būdu negalimas. Vienintelė išimtis yra informacija, reikalinga užsakymams pristatyti (vardas, adresas ir telefono numeris).
9.5. Pirkėjas garantuoja savo asmens duomenų, kuriuos jis įrašė registruodamasis (vartotojo paskyroje) ar užsakydamas internetinėje parduotuvėje, tikslumą ir įsipareigoja nedelsiant informuoti pardavėją apie jų pasikeitimą.
9.6. Asmens duomenys neribotą laiką bus tvarkomi automatizuotai elektroniniu būdu arba spausdintine forma neautomatizuotai.
9.7. Pardavėjas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis teisiniais reglamentais, ypač 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendruoju reglamentu (EB) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvu šių duomenų judėjimu ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 / ES, atitinkančiais teisinius asmens duomenų apsaugos reglamentus. Informacija, susijusi su „Siberian Health s.r.o.“ asmens duomenų tvarkymu, yra prieinama svetainėje.

10. Slapukų išsaugojimas
10.1. Pirkėjas sutinka su vadinamųjų slapukų laikymu savo kompiuteryje. Tuo atveju, jei svetainėje galima apsipirkti, o pardavėjo įsipareigojimai vykdomi pagal pirkimo-pardavimo sutartį, nesaugant slapukų pirkėjo kompiuteryje, pirkėjas gali bet kada atšaukti savo sutikimą pagal ankstesnį pasiūlymą.

11. Ginčų sprendimas ne teismo tvarka
11.1. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas turi teisę spręsti ginčus ne teismo tvarka.
11.2. Vartotojų ginčus ne teismo tvarka sprendžia Čekijos prekybos inspekcija, kurios būstinė yra adresu:Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; ID: 00020869; www.coi.cz.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Jei pirkimo-pardavimo sutartyje numatyti santykiai apima tarptautinį (užsienio) elementą, tai šalys susitaria, kad santykius reglamentuoja Čekijos įstatymai. Tai neturi įtakos vartotojo teisėms, kylančioms iš visuotinai privalomų teisės normų.
12.2. Jei kuri nors komercinių sąlygų nuostata atšaukiama arba yra negaliojanti ar tokia tampa, ji pakeičiama nuostata, artimiausia pagal prasmę atšauktai ir negaliojančiai. Vienos nuostatos panaikinimas ar neįgyvendinimas nepaneigia likusių nuostatų.
12.3. Pirkimo-pardavimo sutartis, įskaitant komercines sąlygas, yra pardavėjo archyvuojama elektroniniu būdu, laisva prieiga negalima.
12.4. Standartinė pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo forma yra komercinių sąlygų priedas.

Tiekėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. įregistruota Prahos miesto teismo komercinio registro
C skyriuje, įrašas 208251
IČ: 01543954 DIČ: CZ01543954
Vojtěšská 212/8 Praha 1, Nově Město PSČ 110 00
Čekijos Respublika
el. paštas: praha@sibval.com
tel./faksas: +420 222 523 021
www.siberianhealth.com
Ar vis dar turite klausimų?
Jei turite klausimų apie aptarnavimą ir pristatymą, susisiekite su skambučių centru arba rašykite el. paštu.

[}item{]