INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SIBERIAN HEALTH s. r. o.

pentru Consultanți și Clienți

Acest document conține informații despre drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către Siberian Health s. r. o., cu sediul la Vojtěšská 8, 110 00, Praga 1, Nové Město, INN: 01543954.
Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste informații. Am făcut totul pentru a ne asigura ca este foarte clar. Dacă, în ciuda acestui lucru, încă mai aveți nelămuriri, vom fi bucuroși să vă explicăm orice concept și paragraf.
1. Cine este administratorul informațiilor dvs. personale?
Administratorul informațiilor personale, adică cel care stabilește scopurile, metodele și ia o decizie cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale (informații personale), este:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. (denumit în continuare - Administrator)
cu sediul în Vojtěšská a 8, 110 00, Praga 1, Nové Město
CUI: 01543954
Număr de telefon: +420 222 523 021
e-mail: praha@sibvaleo.com
De asemenea, ne puteți contacta prin intermediul persoanei responsabile desemnată.
2. Cum și de ce sunt prelucrate datele dvs. personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația relevantă, în special Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (CE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal, denumită în continuare GDPR), dispozițiile legale relevante.
Prelucrarea datelor dvs. personale este efectuată pentru a se asigura respectarea tuturor drepturilor și responsabilităților noastre în contextul relațiilor noastre juridice.
Prelucrăm toate datele dvs. personale pe baza:
 1. unui contract sau acord încheiat cu dvs. cu scopul de a ne îndeplini obligațiile care decurg din acest Contract sau Acord;
 2. reglementărilor legale în vigoare (de exemplu, în domeniul fiscal și altele) pentru a respecta obligațiile legale ce ne sunt impuse;
 3. intereselor noastre legitime pentru a proteja drepturile și interesele companiei pentru a verifica identitatea clientului și dreptul său de a utiliza serviciile noastre (copii scanate ale documentelor personale: carte de identitate, pașaport).
Prelucrăm datele dvs. personale pe durata relației noastre contractuale. La terminarea perioadei, vom păstra doar datele cu caracter personal care sunt necesare la exercitarea drepturilor noastre și îndeplinirea îndatoririlor noastre, sau așa cum este impus de lege.
În procesul de prelucrare a datelor dvs personale nu se face nicio luare de decizie automată sau de profilare.
Prelucrăm datele cu caracter personal manual și automat în mod direct cu ajutorul angajaților și subcontractorilor noștri (a se vedea secțiunea 5 de mai jos). Protecția datelor cu caracter personal este asigurată tehnic și organizatoric în conformitate cu legislația aplicabilă și cu GDPR.
3. Care sunt datele dvs. personale pe care le prelucrăm?
Prelucrăm datele dvs. personale, care constituie o parte necesară a contractului, precum și date personale, fără de care nu ne-am putea îndeplini obligațiile care decurg din obiectul contractului:
 • numele și prenumele;
 • propria semnătură;
 • adresa reședinței permanente, adresa de contact;
 • adresa poștei electronice;
 • numărul de telefon mobil.
4. Cum protejăm informațiile dvs. personale?
Puteți fi absolut sigur că facem prelucrarea datelor dvs cu caracter personal cu atenția cuvenită și în conformitate cu legislația în vigoare. Vă protejăm datele personale în măsura maximă posibilă, corespunzătoare nivelului tehnic al resurselor disponibile şi a naturii prelucrării datelor de către administrator. Administratorul are reguli stricte pentru a stabili care angajat sau departament poate avea dreptul de a accesa datele dvs. personale și ce tip de date personale pot fi prelucrate în conformitate cu reglementările interne ale Administratorului. În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt transferate în afara domeniului de aplicare al activităţii Administratorului, oferim un nivel adecvat de protecţie pentru securitatea acestora, în conformitate cu reglementările legale relevante.
5. Cum facem transferul datelor dumneavoastră personale şi de ce?
Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara domeniului de activitate al administratorului, cu excepția cazurilor în care:
 • avem consimțământul dvs.;
 • decizia este dictată de normele legale (de exemplu, în cazul cererilor din partea organismelor de aplicare a legii);
 • interesele noastre legitime ne dau un astfel de drept (oportunitatea de a oferi servicii de calitate continuă, evaluarea și îmbunătățirea acestora în cadrul afacerii noastre);
 • în cadrul activităților noastre curente și conexe, folosim procesatori externi sau intermediari externi.
De asemenea, transferăm datele dumneavoastră personale în ţări din afara Uniunii Europene, în special în Rusia. Destinatarul datelor cu caracter personal în Rusia este societatea cu răspundere limitată "International company Siberian Health" (Novosibirsk, Rusia). Datele cu caracter personal pentru acest destinatar sunt protejate şi prelucrate conform GDPR.
Persoanele care prelucrează datele dvs. cu caracter personal, cu excepția administratorului direct, sunt, de asemenea, următoarele organizații:
Societatea cu răspundere limitată „International company Siberian Health” (Novosibirsk, Rusia).
6. Care sunt drepturile dumneavoastră referitoare la datele dvs. cu caracter personal?
În ceea ce privește datele personale pe care le prelucrăm, aveți următoarele drepturi pe care le puteți solicita de la noi, acționând în calitate de administratori:
 • dreptul de a (nu) primi confirmarea a prelucrării datelor dvs. personale și a accesului la datele personale care vă privesc și pe care le prelucrăm;
 • dreptul de a corecta sau completa datele dumneavoastră personale dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a limita sau restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sub rezerva respectării reglementărilor legale;
 • dreptul de a depune o reclamație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de a transfera datele dvs cu caracter personal către un alt administrator.
În cazul în care prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră personale pe baza consimţământului dvs., aveţi dreptul în orice moment să vă retrageți consimţământul privind prelucrarea acestor date cu caracter personal. Este foarte ușor să vă retrageți consimțământul: trimiteți un e-mail cu subiectul „Retragere consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ la praha@sibval.com.
Puteți să vă exersați toate drepturile, trimițând o solicitare scrisă administratorului la adresa de contact sau prin e-mail persoanei de contact.
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale nu se face conform legii, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, care este Departamentul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, situat la
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praga 7
CUI: 708 37 627
Site: https://www.uoou.cz
7. De unde pot obține mai multe informații?
Pentru orice întrebări privind prelucrarea datelor dvs. personale, puteți contacta persoana responsabilă, care este Serghei Erushin.
Adresa: Vojtěšská 212/8, Praga - Nové město, 110 00
Număr de telefon: +420 222 523 021
e-mail: erushin@sibvaleo.com
Pe viitor, informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi modificate în funcție de cerințele legale sau de nevoile operaționale. Vă vom informa cu privire la orice modificări, dacă este posibil şi puteţi găsi întotdeauna informaţii actualizate pe site-ul nostru la www.siberianhealth.com.
Praga, 24.05.2018
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
Mai aveți întrebări?
Dacă aveți întrebări despre servicii și livrare, luați legătură cu Call-Center sau contactați-ne pe mail

[}item{]