Staňte se Privilegovaným klientem Siberian Wellness a nakupujte produkty pro podporu krásy, vitality a sportovních aktivit za výhodných podmínek!

Zaregistrovat se
Cashback až 15%

Za každý nákup získáváte body.

 • Více bodů – více cashbacku
 • Cashback můžete využít k nákupu svých oblíbených produktů!
Chci cashback!

Exkluzivní nabídka – výhoda až:

460 €!
siberian wellness privileged client
Club 200 – klub pro nové Klienty
Nakupujete ve výši 200 bodů měsíčně – jste členem Clubu 200.
Speciální cena na produktové sady pro členy Klubu.
6 měsíců v Club 200 – výhoda 90 %!
siberian wellness online offline
 • Běžná cena šesti sad: 590 €
 • Cena pro účastníky Club 200: 130 €
1. měsíc
Sada produktů v hodnotě
45 €
za 25 €
Výhoda:
20 €
2. měsíc
Sada produktů v hodnotě
60 €
za 24 €
Výhoda:
36 €
3. měsíc
Sada produktů v hodnotě
75 €
za 23 €
Výhoda:
52 €
4. měsíc
Sada produktů v hodnotě
95 €
za 22 €
Výhoda:
73 €
5. měsíc
Sada produktů v hodnotě
130 €
za 21 €
Výhoda:
109 €
6. měsíc
Sada produktů v hodnotě
185 €
za 15 €
Výhoda:
170 €

HITY JAKO DÁRKY PRO OBLÍBENÉ ZÁKAZNÍKY!

Pro členy Věrnostního klubu - dárky z nejoblíbenějších produktů Společnosti, speciální akce a nabídky!
Chci dárek!
siberian wellness discount
Sleva až25%

Pouze pro Privilegované klienty – pravidelné týdenní akce.

Chci slevu!
 • Pravidla účasti v Programu WELCOME TO WELLNESS
  1. Pravidla registrace v Programu
  1.1. Členem Programu pro Privilegované klienty se může stát kdokoli, kdo dosáhl plnoletosti.
  1.2. V okamžik registrace nesmí mít účastník Programu ve Společnosti jiné Registrační číslo. Pokud již máte u Společnosti Registrační číslo, můžete se Programu zúčastnit pod jiným Registračním číslem pouze v souladu s bodem 4 těchto Pravidel.
  1.3. Pokud se manželé rozhodnou účastnit se Programu Privilegovaných klientů, budou zaregistrováni jako manželský pár s jedním Registračním číslem.
  1.4. Pokud manželé vyjádřili přání mít různá Registrační čísla, bude jeden z manželů zaregistrován jako Privilegovaný klient, který se rozhodl účastnit se Programu na doporučení svého manžela (své manželky).

  2. Ukončení účasti v Programu
  2.1. Společnost má právo rozhodnout o ukončení účasti Privilegovaného klienta v Programu a odebrat jeho Registrační číslo z databáze Společnosti, pokud Privilegovaný klient neuskutečnil žádné nákupy produktů s bodovým ohodnocením během prvních 4 měsíců po sobě na své Registrační číslo. Za měsíc registrace se považuje celý kalendářní měsíc od 1. dne.
  2.2. Pokud během prvních 4 měsíců od měsíce registrace byly uskutečněny nákupy na Registrační číslo, pak se Společnost později rozhoduje o ukončení účasti Privilegovaného klienta v Programu, pokud Privilegovaný klient nenakoupil produkty s bodovým ohodnocením po dobu 6 měsíců na své Registrační číslo. Do těchto 6 měsíců se také započítávají měsíce bez nákupů Konzultanta, který se stal Privilegovaným klientem.
  2.3. Oznámení o ukončení členství Privilegovaného klienta v Programu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  2.4. Privilegovaný klient může vyjádřit přání ukončit účast v Programu zasláním příslušné žádosti na adresu registrator@sibvaleo.com. Registrační číslo se z databáze odstraňuje po uplynutí 10 dnů po obdržení žádosti Klienta nebo ve lhůtě uvedené v žádosti. Pokud je žádost odvolaná před uplynutím stanovené lhůty, považuje se za nepodanou.
  2.5. V případě, že Privilegovaný klient má více než jedno Registrační číslo, bude Registrační číslo, které je zaregistrován později, odstraněno z databáze účastníků Programu.
  2.6. Po ukončení účasti v Programu pro Privilegované klienty z jakéhokoli důvodu budou všechny bonusy nasbírané na Registračním čísle zrušeny.

  3. Změna statusu.
  3.1. Změna statusu se provádí v BackOffice.
  Pro změnu statusu je nutné splnit minimální normu Osobního objemu (OO) pro Konzultanty – 200 bodů v aktuálním měsíci a podat žádost o změnu statusu v BackOffice. Následující den se v Informační zprávě zobrazí nový status – Konzultant!
  Započítávají se pouze nákupy uskutečněné v měsíci vytvoření žádosti.
  Nákupy uskutečněné v měsíci následujícím po vykazovaném měsíci (včetně 1. dne měsíce) se nezapočítávají.

  4. Obnovení účasti v Programu pro Privilegované klienty nebo zvolení Spolupráce ve statusu Konzultanta.
  4.1. Pokud Privilegovaný klient ukončil svou účast v Programu v souladu s bodem 2.4, může se on a jeho manžel/ka znovu stát účastníky Programu pro Privilegované klienty nebo se rozhodnout spolupracovat se Společností jako Konzultant po 6 měsících počínaje měsícem odstranění Registračního čísla z databáze účastníků Programu.
  4.2. Pokud Privilegovaný klient ukončil svou účast v Programu v souladu s body 2.1 a 2.2, může se znovu stát účastníkem Programu pro Privilegované klienty v souladu s podmínkami popsanými v bodě 1 těchto Pravidel nebo kdykoli se rozhodnout spolupracovat se Společností jako Konzultant. V takovém případě se Registračné číslo změní.
  4.3. Při obnovení spolupráce se Společností začíná sbírání bonusů na Registrační číslo od nuly.

  5. Společnost má právo doplňovat a měnit podmínky Programu pro Privilegované klienty zveřejněním informací o provedených změnách na webových stránkách Společnosti.

  6. Veškeré bonusové přičtení se provádí den po uskutečnění nákupu. Výpočet podle novosibirského času.
 • Pravidla účasti v Programu Věrnostní Klub
  1. Co byste měli dělat ve Věrnostním Klubu?
  Kupujte si své oblíbené produkty Siberian Wellness ve výši 50 bodů během šesti měsíců za sebou a získejte hity Společnosti jako dárek!
  Nákupem 3 měsíce v řadě za 50 bodů získáte jeden z nejoblíbenějších produktů Společnosti* jako dárek!
  * Dárek za 3 měsíce účasti v Programu lze získat pouze jednou.

  2. Kdo se může stát členem Věrnostního Klubu?
  Členem se může stát každý Klient Společnosti Siberian Wellness.
  Konzultanti se nemohou stát členem Věrnostního Klubu. Pokud však Konzultant změnil svůj status na Privilegovaného klienta, může se také zapojit do Programu.

  3. Jak se můžu připojit k Věrnostnímu Klubu?
  Členem Klubu se můžete stát ihned v měsíci prvního splnění Osobního objemu ve výši 50 bodů. Pokud účastník tuto normu nesplnil, začíná účast v Programu znovu.
  V tomto případě musí opět splnit OO ve výši 50 bodů měsíčně po dobu šesti měsíců za sebou.

  4. Mohu být členem Věrnostního Klubu a Club 200 současně?
  Účast ve dvou Klubech současně není možná. Pokud se připojíte ke Clubu 200, pak se členství ve Věrnostním Klubu automaticky zruší.

  5. Kdy můžu získat dárek ve Věrnostním klubu?
  Dárek můžete obdržet do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byly splněny podmínky. Seznam aktuálních produktů se může změnit.
 • Pravidla účasti v Programu Club 200
  1. Jak dlouho potrvá Program?
  Od 1. září 2023 do 31. srpna 2024

  2. Kdo se může zúčastnit Clubu 200?
  Programu se mohou zúčastnit noví Konzultanti (K) a Privilegovaní klienti (PK), kteří se u Společnosti zaregistrovali od 1. září 2022, včetně těch, kteří poprvé přešli ze statusu Privilegovaného klienta a kteří se dříve Clubu 200 neúčastnili.

  3. Od kterého měsíce se mohu zúčastnit Programu?
  Pro Konzultanta a Privilegovaného klienta Program platí 6 měsíců za sebou od 1. měsíce registrace ve Společnosti. Při změně statusu z PK na K se za první měsíc účasti v Programu považuje měsíc změny statusu.

  4. Jaké nákupy se započítávají do Programu?
  Do Clubu 200 se započítávají veškeré nákupy bodových produktů Siberian Wellness uskutečněné účastníkem Programů osobně online i offline (v Internetovém obchodě a ve firemních Obchodech SIBERIAN WELLNESS).

  5. Jak se vypočítává Osobní objem (OO)?
  Osobní objem se tvoří pouze z vlastních nákupů. Do OO se NEzapočítávají body Privilegovaných klientů.

  6. Jak získat maximální výhodu?
  Pro získání všech šesti sad za výhodnou cenu, musí se šest měsíců za sebou počínaje měsícem registrace u Společnosti dosáhnout Osobního objemu (OO bez PK) ve výši 200 nebo více bodů.

  7. Které produkty lze získat v sadách Club 200?
  Jakékoli bodové produkty Siberian Wellness za částku ve výši bonusové sady. Body a cashback z ceny sady se nepřipisují.

  8. Jak dlouho platí nevyužité bonusy?
  Dle výsledků každého akčního měsíce se po 3. dni načítají bonusové sady v rámci Programu. Doba platnosti sady je 1 kalendářní měsíc. Pokud se bonusová sada nevyužije, propadne na konci kalendářního měsíce. Pokud se při využití bonusové sady její hodnota zcela nevyčerpá, zůstatek se přidá k další sadě. Poslední bonus se však musí využít celý, doba platnosti šesté sady je jeden kalendářní měsíc.

Nějaké dotazy?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call-centrum nebo napište na e-mail

Staňte se Privilegovaným klientem Siberian Wellness a nakupujte produkty pro podporu krásy, vitality a sportovních aktivit za výhodných podmínek!

Zaregistrovat se

[}item{]