Privilegovaný klient Siberian Wellness

Získej cashback až 15% a dárky od Společnosti

Zaregistrovat se
 • 5%

  při celkových nákupech v aktuálním měsíci ve výši 30 bodů (≈ 35 €)

 • 10%

  při celkových nákupech v aktuálním měsíci ve výši 50 bodů (≈ 58 €)

 • 15%

  při celkových nákupech v aktuálním měsíci ve výši 100 bodů (≈ 115 €)

icon Procento cashbacku se vypočítává každý měsíc

Dárky a slevy

 • Akce

  Čerstvé nabídky hit-produktů se slevou až 25 % každý týden!

  gifts
 • Klub věrnosti

  Při měsíčních nákupech ve výši 50 bodů a více než 6 měsíců za sebou – naše hity jako dárek!

  products
 • Pravidla  účasti v Programu
  1. Pravidla registrace v Programu
  1.1. Členem Programu pro Privilegované klienty se může stát kdokoli, kdo dosáhl plnoletosti.
  1.2. V okamžik registrace nesmí mít účastník Programu ve Společnosti jiné Registrační číslo. Pokud již máte u Společnosti Registrační číslo, můžete se Programu zúčastnit pod jiným Registračním číslem pouze v souladu s bodem 4 těchto Pravidel.
  1.3. Pokud se manželé rozhodnou účastnit se Programu Privilegovaných klientů, budou zaregistrováni jako manželský pár s jedním Registračním číslem.
  1.4. Pokud manželé vyjádřili přání mít různá Registrační čísla, bude jeden z manželů zaregistrován jako Privilegovaný klient, který se rozhodl účastnit se Programu na doporučení svého manžela (své manželky).

  2. Ukončení účasti v Programu
  2.1. Společnost má právo rozhodnout o ukončení účasti Privilegovaného klienta v Programu a odebrat jeho Registrační číslo z databáze Společnosti, pokud Privilegovaný klient neuskutečnil žádné nákupy produktů s bodovým ohodnocením během prvních 4 měsíců po sobě na své Registrační číslo. Za měsíc registrace se považuje celý kalendářní měsíc od 1. dne.
  2.2. Pokud během prvních 4 měsíců od měsíce registrace byly uskutečněny nákupy na Registrační číslo, pak se Společnost později rozhoduje o ukončení účasti Privilegovaného klienta v Programu, pokud Privilegovaný klient nenakoupil produkty s bodovým ohodnocením po dobu 6 měsíců na své Registrační číslo. Do těchto 6 měsíců se také započítávají měsíce bez nákupů Konzultanta, který se stal Privilegovaným klientem.
  2.3. Oznámení o ukončení členství Privilegovaného klienta v Programu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  2.4. Privilegovaný klient může vyjádřit přání ukončit účast v Programu zasláním příslušné žádosti na adresu registrator@sibvaleo.com. Registrační číslo se z databáze odstraňuje po uplynutí 10 dnů po obdržení žádosti Klienta nebo ve lhůtě uvedené v žádosti. Pokud je žádost odvolaná před uplynutím stanovené lhůty, považuje se za nepodanou.
  2.5. V případě, že Privilegovaný klient má více než jedno Registrační číslo, bude Registrační číslo, které je zaregistrován později, odstraněno z databáze účastníků Programu.
  2.6. Po ukončení účasti v Programu pro Privilegované klienty z jakéhokoli důvodu budou všechny bonusy nasbírané na Registračním čísle zrušeny.

  3. Změna statusu.
  3.1. Změna statusu se provádí v BackOffice.
  Pro změnu statusu je nutné splnit minimální normu Osobního objemu (OO) pro Konzultanty – 200 bodů v aktuálním měsíci a podat žádost o změnu statusu v BackOffice. Následující den se v Informační zprávě zobrazí nový status – Konzultant!
  Započítávají se pouze nákupy uskutečněné v měsíci vytvoření žádosti.
  Nákupy uskutečněné v měsíci následujícím po vykazovaném měsíci (včetně 1. dne měsíce) se nezapočítávají.

  4. Obnovení účasti v Programu pro Privilegované klienty nebo zvolení Spolupráce ve statusu Konzultanta.
  4.1. Pokud Privilegovaný klient ukončil svou účast v Programu v souladu s bodem 2.4, může se on a jeho manžel/ka znovu stát účastníky Programu pro Privilegované klienty nebo se rozhodnout spolupracovat se Společností jako Konzultant po 6 měsících počínaje měsícem odstranění Registračního čísla z databáze účastníků Programu.
  4.2. Pokud Privilegovaný klient ukončil svou účast v Programu v souladu s body 2.1 a 2.2, může se znovu stát účastníkem Programu pro Privilegované klienty v souladu s podmínkami popsanými v bodě 1 těchto Pravidel nebo kdykoli se rozhodnout spolupracovat se Společností jako Konzultant. V takovém případě se Registračné číslo změní.
  4.3. Při obnovení spolupráce se Společností začíná sbírání bonusů na Registrační číslo od nuly.

  5. Společnost má právo doplňovat a měnit podmínky Programu pro Privilegované klienty zveřejněním informací o provedených změnách na webových stránkách Společnosti.

  6. Veškeré bonusové přičtení se provádí den po uskutečnění nákupu. Výpočet podle novosibirského času.

Nakupuj a získej cashback!

products Zaregistrovat se

Nějaké dotazy?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]