Siberian Wellness:n yhteistyöstandardit

Johdanto
Tässä asiakirjassa käytettävät käsitteet ja määritelmät:
Siberian Wellness:n Neuvottelijan eettinen koodeksi

Ohjeet yhteistyöhön Siberian Wellness:n kanssa

1. Rekisteröinti Yhtiössä.
2. Puolisoiden rekisteröinti- ja toimintamenettely.
3. Yhteistyön ehtojen muuttaminen ja yhteistyön päättyminen Yhtiön kanssa.
4. Perheen Rekisteröintinumero ja perintöoikeuden siirtäminen.
5. Uudelleen allekirjoittaminen.
6. Nollatoimintapolitiikka tuntemattomilla markkinoilla.
7. Yhteistyöehdot Yhtiön kanssa.
8. Tiedottaminen tuotteista ja mahdollisista yhteistyötavoista Yhtiön kanssa.
9. Konsultin palkkio.
10. Myyntirakenteen eheys ja vakaus.
11. Yhteistyö muiden yhtiöiden kanssa.
12. Opettajina toimivien Konsulttien velvollisuudet.
13. Yhtiön Konsulttien lisäoikeudet ja-velvollisuudet, joiden status on Business Team 5000 tai korkeampi.
14. Luottamuksellisuuden säilyttämisen edellytykset.
15. Yhtiön Tuotteiden myyntiä koskevat säännöt.
16. Tuotteiden laadunvarmistus. Tuotteiden palautus.
17. Yhtiön immateriaalioikeuksien käyttö.
18. Mainonta-ja tiedotustoiminta.
19. Käyttäytymissäännöt SW Myymälässä.
20. Sanktiot.
21. Yhteistyön standardien ja muiden Yhtiön asiakirjojen muuttaminen.
Onko sinulla vielä kysyttävää?
Jos sinulla on kysyttävää palvelusta ja toimituksesta, ota yhteyttä yhteyskeskukseen tai kirjoita sähköpostitse.

[}item{]