Reklamaatio

Kauppayhtiö SIBERIAN HEALTH s.r.o., rekisteröity Prahan kaupungin tuomioistuimen kaupparekisteriin, osa C, lisälehti 208251, Y-tunnus: 01543954, alv-numero: CZ01543954, sijainti Vojtěšská 212/8, Praha 1 - Nové město 110 00, Tšekki (jäljempänä - «myyjä» tai «SIBERIAN HEALTH s.r.o.»)

I. Yleiset säännökset
1. Reklamaation esittelyjärjestys on laadittu lakikokoelman lain № 89/2012, Siviililain (jäljempänä SL) ja lakikokoelman lain № 634/1992 «Kuluttajien oikeuksien suojaamisesta» säännösten mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna («laki») ja sitä sovelletaan kulutustavaroihin («tavara»), joiden osalta takuuaikana käytetään ostajan oikeutta vaatia myyjältä virhevastuuta (jäljempänä «reklamaatio»).  
2. Reklamaation esittelyjärjestys on erottamaton osa Yleisiä kaupallisia ehtoja. Tehdessään osto- ja myyntisopimuksen ostaja hyväksyy Yleiset kaupalliset ehdot ja Reklamaation esittelyjärjestyksen ja vahvistaa lukeneensa ne asianmukaisesti.
3. SIBERIAN HEALTH s. r. o. verkkokaupan asiakas (jäljempänä cz.siberianhealth.com) on joko kuluttajaostaja kuluttajan oikeuksien suojaamisesta annetun lain № 634/1992 § 2 1 momentin, kirjain A mukaisesti (jäljempänä «kuluttajaostaja») tai yrittäjä-ostaja, joka kauppasopimusta tehdessään ja toteuttaessaan toimii liiketoimintansa puitteissa (jäljempänä «yrittäjä-ostaja»), jäljempänä yhteisesti «ostaja».
4. Myyjä, tehdessään osto- ja myyntisopimusta ja toteuttaessaan sitä, toimii liiketoimintansa puitteissa. Myyjä on yrittäjä, joka toimittaa tuotteita tai palveluita ostajalle. 

II. Myyjän vastuu 
1. Myyjä on vastuussa ostajalle (erityisesti silloin, kun ostaja on hyväksynyt tavarat) ja takaa, että tavarat toimitetaan toimituspalvelulle virheettömästi, nimittäin:
– tavarat ovat asianmukaista laatua, josta osapuolet ovat sopineet, ja jos sopimusta ei ole, tavaroilla on myyjän tai valmistajan ilmoittamat ominaisuudet tai ne täyttävät ostajan odotukset tavaroiden tason perusteella, myyjän tai näiden tuotteiden valmistajan mainonnan perusteella;
– tavarat soveltuvat tarkoituksiin, jotka myyjä antaa niiden käyttöön tai joihin yleensä käytetään tämän tyyppisiä tavaroita;
– tavaroiden laatu vastaa näytettä, joka on määritetty sopimuksen mukaisesti;
– tavaroiden määrä ja paino vastaavat ilmoitettuja tavaroita;
– tavarat täyttävät lakisääteiset vaatimukset.
2. Tavaroiden mukana on myyntikuitti (lasku), ja joidenkin tavaroiden mukana on takuutodistus. Jos tavara toimitetaan ilman takuutodistusta, reklamaatioasiakirja on myyntikuitti tai lasku.

III. Virheelliseen suoritukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
1. Osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät virheelliseen suorittamiseen, ohjaavat yleiset siviililainsäädännöt (erityisesti Siviililain § 1914–1925, § 2099–2117 ja § 2161–2174 ja lain № 634/1992 «Kuluttajien oikeuksien suojaamisesta», sellaisena kuin se on muutettuna).
2. Myyjä on vastuussa ostajalle (erityisesti silloin, kun ostaja on hyväksynyt tavarat) ja takaa, että tavarat toimitetaan toimituspalvelulle virheettömästi, nimittäin:
– tavarat ovat asianmukaista laatua, josta osapuolet ovat sopineet, ja jos sopimusta ei ole, tavaroilla on myyjän tai valmistajan ilmoittamat ominaisuudet tai ne täyttävät ostajan odotukset tavaroiden tason perusteella, myyjän tai näiden tuotteiden valmistajan mainonnan perusteella;
– tavarat soveltuvat tarkoituksiin, jotka myyjä antaa niiden käyttöön tai joihin yleensä käytetään tämän tyyppisiä tavaroita;
– tavaroiden laatu vastaa näytettä, joka on määritetty sopimuksen mukaisesti;
– tavaroiden määrä ja paino vastaavat ilmoitettuja tavaroita;
– tavarat täyttävät lakien ja säädösten vaatimukset.
3. Ostajan on esitettävä tavaroiden puutteita koskevat vaatimukset myyjälle toimistossaan, jos se on mahdollista, ottaen huomioon myytyjen tuotteiden valikoima.

IV. Takuuaika
Myyjä takaa, että tavarat soveltuvat tavalliseen tarkoitukseensa tietyn ajan, jonka aikana ne säilyttävät tavanomaiset ominaisuutensa. Takuuaika alkaa siitä hetkestä, kun tavara luovutetaan ostajalle, ja kun tavara lähetetään sopimuksen mukaisesti - siitä hetkestä, kun se saapuu määränpäähän.
1. Kuluttajaostajan tekemä reklamaatio, mukaan lukien virheiden korjaaminen, on harkittava viipymättä 30 päivän kuluessa esityspäivästä, ellei myyjä ja kuluttajaostaja sovi pidemmästä ajanjaksosta. 30 päivän määräaika alkaa kulua reklamaation tekemistä seuraavana päivänä § 605 SL:n mukaisesti. Tämän ajanjakson päättyessä kuluttajaostajalle myönnetään samat oikeudet kuin myyjän merkittävässä sopimusrikkomuksessa. 30 päivän jakso on valinnainen yrittäjä-ostajalle.
2. Kuluttajaostaja voi saada tietoa reklamaation lopputuloksesta Yhtiön osoitteesta, jossa reklamaatio on tehty, tai soittamalla numeroon +420 222 523 021.
3. Ostaja on velvollinen antamaan myyjälle tai valtuutetulle palveluntarjoajalle kaiken tarvittavan avun vian tarkistamiseksi ja korjaamiseksi (mukaan lukien tuotteen testaaminen tai purkaminen). Reklamaatiota tehdessään ostaja on velvollinen luovuttamaan tavarat puhtaina hygieniasäännösten ja yleisten hygieniaperiaatteiden mukaisesti.
 
VII. Reklamaation hylkääminen
1. Myyjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä reklamaatiota, jos toimitetut tavarat eivät ole hygieniasääntöjen ja yleisten hygieniaperiaatteiden mukaisia.

Tuomioistuimen ulkopuolisen kuluttajariitojen ratkaisemisen suorittaa Tšekin kauppatarkastus, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; Y-tunnus: 00020869, www.coi.cz.

Riitojen ratkaiseminen verkossa.
ODR-VO:n artiklan 14 § 1 mukaisesti Euroopan komissio tarjoaa riitojen ratkaisemiseen tarkoitettu verkkoalusta (RRV), joka löytyy linkin takaa. Riitojen ratkaisemisen verkossa on käytössä tämän linkin kautta 15.02.2016 alkaen.
Meidän sähköpostiosoite: praha@sibval.com
Onko sinulla vielä kysyttävää?
Jos sinulla on kysyttävää palvelusta ja toimituksesta, ota yhteyttä yhteyskeskukseen tai kirjoita sähköpostitse.

[}item{]