Rekisteröintisäännöt

1. Tämän Sopimuksen osapuolten yhteistyö toteutetaan Siberian Wellness-tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kysynnän edistämiseksi, popularisoimiseksi ja myynnin määrän lisäämiseksi Konsultin asuinmaan alueella.

2. Siberian Wellness takaa Konsultille yhteistyön puitteissa:
 • laadukkaiden tuotteiden myynnin;
 • mahdollisuuden osallistua Siberian Wellnessin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin;
 • mahdollisuuden saada tietoa Siberian Wellnessin tuotteista, käynnissä olevista tarjouksista, kertyneistä bonuksista, Palkintosuunnitelmasta jne.
 • tuotteiden ja rahoitustoimien ajankohtaisen käsittelyn, mukaan lukien Konsultin tekemien ostojen laskenta;
 • bonusten ajankohtaisen kertymisen Konsultille;
 • bonusten ajankohtaisen maksamisen Konsultille, joka on yksityinen yrittäjä.
3. Siberian Wellnessin Konsultti voi:
 • ostaa Siperian Wellnessin tuotteita ja saada bonuksia tuotteita ostettaessa;
 • suositella Siperian Wellnessin tuotteita muille ja saada bonuksia heidän ostoksistaan;
 • kertoa muille ihmisille Siberian Wellnessin tuotteiden valikoimasta, käyttötavoista ja tuloksista;
 • suositella muita ihmisiä tulemaan Siberian Wellnessin Etuoikeutetuiksi asiakkaiksi tai Konsulteiksi.

4. Yrittäjänä toimivalla Siperian Wellnessin Konsultilla on lisäksi mahdollisuus harjoittaa toimintaa tuotteiden myyntirakenteen rakentamiseksi samalla, kun hän saa palkkiota Siperian Wellness Premium ohjelman mukaisesti.

5. Konsultin yhteistyöehdot Siberian Wellnessin kanssa:

 • Allekirjoittamalla tämän Sopimuksen Konsultti vahvistaa, että hänellä on tarvittavat oikeudelliset valmiudet tehdä tämä Sopimus.
 • Konsultti sitoutuu noudattamaan Siberian Wellnessin Yhteistyön standardeja – Eettisiä sääntöjä ja Siberian Wellnessin Yhteistyön sääntöjä.
 • Konsultista tulee Siberian Wellnessin itsenäinen kumppani hänen allekirjoittamansa Siberian Wellnessin Sopimuksen rekisteröintihetkestä lähtien.
 • Konsultti ei toimi Siberian Wellnessin työntekijänä, sen edustajana, agenttina, päämiehenä, välittäjänä, laillisena edustajana tai myyntiedustajana.
 • Business Team 5000-tason saavuttanut Siperian Wellnessin Konsultti on rekisteröitävä yrittäjäksi sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa hän harjoittaa liiketoimintaansa.
 • Konsultti on yksin vastuussa niiden maiden lainsäädännön (lakien ja asetusten) noudattamisesta, joissa hän asuu ja joissa hän toimii, mukaan lukien maksettujen verojen ajantasaisuus ja täydellisyys, liiketoiminnan laillinen harjoittaminen.
 • Konsultilla on oikeus ilmoittaa muille ihmisille Siberian Wellnessin tuotteista, Siberian Wellnessin toiminnasta käyttämällä Siberian Wellnessin painotuotteita, joissa on merkki siitä, että nämä painotuotteet on tarkoitettu nimenomaan maalle, jossa Konsultti harjoittaa toimintaansa.
 • Konsultilla ei ole oikeutta käyttää tavaramerkkejä, kauppamerkkejä, logoja, tuotenimiä, Siberian Wellnessin tunnuksia ja muita Siberian Wellnessin henkisen omaisuuden esineitä ilman Siberian Wellnessin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
 • Bonusten ja palkintojen saamiseksi on välttämätöntä, että ihmiset, jotka Konsultti houkuttelee tekemään yhteistyötä Siberian Wellnessin kanssa, saavat Siberian Wellnessin rekisteröintinumeron, ostavat Siberian Wellnessin tuotteita ja suosittelevat niitä muille. Siberian Wellness ei tarjoa bonuksia Konsultille eikä maksa palkintoja Konsultin toimittamista muiden henkilöiden henkilötiedoista (sukunimi, etunimi, puhelinnumero, kotiosoite, sähköpostiosoite).
 • Konsultilla ei ole oikeutta antaa lausuntoja, väitteitä Siperian Wellnessin tuotteiden lääkinnällisistä, parantavista ominaisuuksista ja Siberian Wellnessin yhteistyön tuloksena saaduista tuloista, joita ei ole Siberian Wellnessin painotuotteissa, huomautuksella, että nämä painotuotteet on tarkoitettu nimenomaan maalle, jossa Konsultti harjoittaa toimintaansa.
 • Konsultti on itsenäisesti täysin vastuussa kolmansille osapuolille, valtion viranomaisille ja hallintoelimille Siperian Wellnessin tuotteiden jälleenmyynnistä, hänen henkilökohtaisesti tekemistä lausunnasta, väitteestä Siperian Wellnessin tuotteiden lääkinnällisistä, parantavista ominaisuuksista ja tuloista, jotka on saatu yhteistyöstä Siperian Wellnessin kanssa, jotka eivät sisälly Siperian Wellnessin tuottamiin ja levittämiin asiakirjoihin, materiaaleihin.
 • Jos Konsultti ostaa huonolaatuisia tuotteita Siberian Wellnessiltä tai myy toiselle henkilölle huonolaatuisia tuotteita, jotka hän on ostanut Siberian Wellnessiltä, ​​hänellä on oikeus palauttaa tuotteet Siberian Wellnessiin tuotteen määritetyn säilyvyysajan kuluessa ja saada vastineeksi vastaavia tuotteita asianmukaisella laadulla. Konsultti on velvollinen palauttamaan Asiakkaalle myytyjen huonolaatuisten tuotteiden hinnan.
  Konsultilla ei ole oikeutta toimia maissa, joissa hänellä ei ole Siberian Wellnessillä oikeutta harjoittaa toimintaansa tai joissa Siberian Wellnessin maata ei avattu virallisesti, mukaan lukien sivustojen luominen internetissä.
 • Konsultti, jolla on Business Team 5000-taso tai korkeampi on kielletty yhteistyöstä muiden yritysten kanssa, jotka käyttävät verkostomarkkinoinnin ja monitasoisen myynnin menetelmää.
 • Minkä tahansa tason Konsultit eivät saa käyttää yhteyksiä Siperian Wellnessin Konsultteihin, Asiakkaisiin, Siberian Wellnessin tiloja muiden yritysten tuotteiden mainostamiseen.
 • Konsultti vastaa hänen henkilökohtaisesti mukana olevien henkilöiden sekä niiden henkilöiden koulutuksesta ja tuesta, joiden Opettajana hän toimii.
6. Konsultilla ei ole velvoitteita yhteistyössään Siberian Wellnessin kanssa:
6.1. Osta tietty määrä Siberian Wellnessin tuotteita. Konsultin henkilökohtaisesti ja/tai hänen houkuttelemien henkilöiden ostamien tuotteiden määrä vaikuttaa kuitenkin hänen tasoon Siberian Wellnessissä.
6.2. Ylläpitää tiettyä tavaravarastoa.
6.3. Ostaa «paketin» liiketoimintaan liittymiseen, lukuun ottamatta Siberian Wellnessin rekisteröintisetti.
6.4. Ostaa Siperian Wellnessin kirjallisuutta, ääni-, video- ja multimediatuotteita tai muuta materiaalia sekä osallistua mihin tahansa Siperian Wellnessin ohjelmaan ja tapahtumaan.
6.5. Ostaa lippuja ja/tai osallistua kokouksiin, seminaareihin, liiketilaisuuksiin tai muihin Siperian Wellnessin tapahtumiin.
6.6. Houkutella tietty määrä ihmisiä tekemään yhteistyötä Siperian Wellnessin kanssa.

7. Siberian Wellness pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja, pistetuotteita, asettaa alennuksia tuotteille, järjestää tarjouksia, muuttaa tuotevalikoimaa ja maksuehtoja. Siberian Wellness ilmoittaa Konsultille määritetyistä muutoksista ja olevista tarjouksista Sopimuksen kohdassa 14 määritellyllä tavalla. Nämä tiedot löydät myös SIBERIAN WELLNESS Myymälöistä. Siberian Wellness ei korvaa Konsulteille näiden muutosten seurauksena syntyneitä menetyksiä sekä tuotteiden puutetta Yhtiön Edustustoissa ja Verkkokaupassa.

8. Tämä Sopimus on laadittu Tšekin tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

9. Konsultin allekirjoitus tässä Sopimuksessa todistaa hänen itsestään kirjoittamiensa henkilötietojen oikeellisuuden. Jos Siberian Wellness saa selville, että Konsultti on antanut vääriä tai väärennettyjä tietoja, Siberian Wellnessillä on oikeus irtisanoa yksipuolisesti tämä Sopimus.

10. Konsultin allekirjoitus tässä Sopimuksessa osoittaa hänen suostumuksensa saada tietoja ja mainosviestejä Siberian Wellnessiltä hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Allekirjoittamalla tämän Sopimuksen Konsultti sitoutuu ilmoittamaan henkilökohtaiset tietonsa, julkaisemaan kuvansa Siberian Wellnessin mainos- ja tiedotusjulkaisuissa sekä Siberian Wellnessin sivustolla.

12. Konsultin allekirjoitus tässä Sopimuksessa osoittaa, että hän on perehtynyt Siberian Wellnessin Yhteistyöstandardien (Eettisen koodeksin, Yhteistyösääntöjen Siberian Wellnessin kanssa) sisältöön ja sitoutuu noudattamaan näitä asiakirjoja toiminnassaan.

13. Konsultti on tietoinen siitä, että jos hän rikkoo tätä Sopimusta, Siberian Wellnessin Yhteistyöstandardeja (Eettista koodeksia, Yhteistyönsääntöjä Siberian Wellnessin kanssa), Siberian Wellness voi yksipuolisesti irtisanoa tämän Sopimuksen.

14. Siberian Wellnessillä on oikeus muuttaa yksipuolisesti Siberian Wellnessin Yhteistyöstandardeja (Eettista koodeksia, Yhteistyönsääntöjä Siberian Wellnessin kanssa), Siberian Wellness Premium ohjelmaa ja muita Siberian Wellnessin asiakirjoja. Siberian Wellness julkaisee tietoja näistä muutoksista ja käynnissä olevista tarjouksista lähettämällä uutiskirjeen Konsultin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen Siberian Wellnessiin rekisteröitymisen yhteydessä.
Kaikki muutokset tulevat voimaan päivästä, joka ilmoitetaan painotuotteissa, sivustolla ja Konsultille lähetetyssä uutiskirjeessä. Jos Konsultti muuttaa sähköpostiosoitettaan, hänen on vaihdettava sähköpostiosoitteensa kirjeiden lähettämiseen BackOfficessa «Oma profiili»-osiossa. Muussa tapauksessa Siberian Wellnessin Konsultin alkuperäiseen sähköpostiosoitteeseen lähettämät uutiskirjeet katsotaan lähetetyiksi oikeaan osoitteeseen, ja Konsultin katsotaan ilmoittaneen muutoksista.

15. Tämä Sopimus tulee voimaan siitä hetkestä, kun se on rekisteröity Siberian Wellnessiin ja se on voimassa siihen asti, kunnes se peruutetaan, irtisanotaan osapuolten sopimuksella tai toisen osapuolen aloitteesta. Sopimuksen purkamisen ja irtisanomisen syyt, menettelyt ja seuraukset on määritelty Yhteistyösäännöissä Siberian Wellnessin kanssa.

16. Tämä Sopimus on tehty kahtena kappaleena yhtä laillisella voimalla, yksi kappale kullekin osapuolelle.

Konsultti ja Siperian Wellness ymmärtävät, että tämän Sopimuksen tarkoituksena on rakentaa pitkäaikaisia ​​suhteita ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Siberian Wellnessin Yhteistyöstandardien ja Sopimuksen ehtojen noudattaminen on kaikkien Siberian Wellnessin tarjoamien mahdollisuuksien toteuttaminen!
Onko sinulla vielä kysyttävää?
Jos sinulla on kysyttävää palvelusta ja toimituksesta, ota yhteyttä yhteyskeskukseen tai kirjoita sähköpostitse.

[}item{]