Europa Scegli il negozio online
Carrello Carrello vuoto
L'attuale paese di consegna: Selezionare
Attenzione, se cambi il paese di spedizione, il tuo cestino verrà svuotato!
Seleziona la lingua:

Informazioni sulla società | Pagamento | Regolamento dell'assistenza | Consegna | Diventare un Consulente o un Cliente privilegiato | Domande frequenti | Contatti | Contratto | Reclamo

Regolazione del metabolismo di zuccheri    Sistema immunitario    Apparato respiratorio    Apparato muscolo scheletrico    Apparato visivo    Sistema nervoso    Apparato cardiovascolare    Apparato digerente    Fegato e secrezione biliare    Apparato urinario    Per gli uomini    Per le donne    Per i bambini
Prezzo: 4.92 €
Integratore alimentare Lymphosan J Comfort, 90 g
Integratore alimentare con idrolizzato di collagene, fibre ed estratti vegetali
Prezzo: 16.26 €
Adaptovit    Chronolong    Essential Vitamins    Essential Probiotics / Elbifid    Formula 4 N.V.M.N.    Elemvitals    Healthy Rhythms    Lymphosan    Renaissance Triple Set    Siberian Super Natural Nutrition    Synchrovitals    Tetrardiol    PIK (Topinambur-Pulver)    Trimegavitals    Essential Botanics    Vitamama    Siberian Super Natural Sport    Daily Boxes    Baikal Tea Collection     Trigelm    3D Cube    Fitness Catalyst    Eco Collection
Prezzo: 4.92 €
Integratore alimentare Lymphosan J Comfort, 90 g
Integratore alimentare con idrolizzato di collagene, fibre ed estratti vegetali
Prezzo: 16.26 €
Per il viso    Per il corpo    Collezione maschile    Per i bebè
Siberian Pure Herbs Collection. Olio da massaggio tonificante «Duhaal Asa», 100 ml
Attiva il metabolismo, migliora la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, aumenta l’elasticità dei tessuti
Prezzo: 6.90 €
Siberian Pure Herbs Collection. Olio da massaggio riscaldante «Duhaal Asa» , 100 ml
Il massaggio con olio riscaldante ha un effetto tonificante e stimola il processo di circolazione sanguigna di tutto il corpo. Aiuta in caso di stanchezza muscolare.
Prezzo: 6.90 €
Endessence    Experalta Platinum    Collezione siberiana dei balsami    SPA Collection    Vitamama BABY    Aromapolis Olfactive Studio
Siberian Pure Herbs Collection. Olio da massaggio tonificante «Duhaal Asa», 100 ml
Attiva il metabolismo, migliora la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, aumenta l’elasticità dei tessuti
Prezzo: 6.90 €
Siberian Pure Herbs Collection. Olio da massaggio riscaldante «Duhaal Asa» , 100 ml
Il massaggio con olio riscaldante ha un effetto tonificante e stimola il processo di circolazione sanguigna di tutto il corpo. Aiuta in caso di stanchezza muscolare.
Prezzo: 6.90 €
Materiali sui prodotti    Attributi
Prezzo: 1.36 €
Prezzo: 6.31 €
Con l'acquisto di un integratore ottieni opportunità di comprare un prodotto a tua scelta dall'elenco con uno sconto del 50%
Con l'acquisto di un set per i capelli ottieni uno sconto del 50% per il secondo
Home → Reclamo

Reclamo

Obchodní společnosti SIBERIAN HEALTH s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208251, IČ: 01543954, DIČ: CZ01543954, se sídlem Vojtěšská 212/8, Praha 1, Nově Město, PSČ 110 00, ČR (dále jen „Prodávající“ či „SIBERIAN HEALTH s.r.o.“)

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
   
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
   
 3. Zákazníkem internetového obchodu Siberial Health s.r.o. , dále jen cz.siberianhealth.com je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
   
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

II. Odpovědnost Prodávajícího 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

  – o má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  – o se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  – o věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  – o je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a, o věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad. 

 

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
   
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

  – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

  – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
 3.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v místě podnikání. 

 

IV. Záruční doba

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli. 
   
 2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince +420222523021. 
   
 3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. 
   

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Scegli il negozio online di un altro paese

Spedizione dei prodotti da
Bulgaria Bulgaria
Repubblica Ceca Repubblica Ceca
Germania Germania
Europa Europa
Kazakistan Kazakistan
Polonia Polonia
Serbia Serbia
Russia Russia
Turchia Turchia
Ucraina Ucraina
Vietnam Vietnam

Effettua il login


Accesso

Per chi viene emesso un ordine

Puoi effettuare l'ordine per più di un contratto. L'ordine sarà consegnato all'indirizzo indicato, i punti saranno accreditati sui contratti selezionati.


Sul contratto indicato


Sul mio contratto
oppure